Betekenis Plan-MER voor windmolens bij Waspik

Foto:

WASPIK – Eind november worden de resultaten bekend van de Plan-MER (Milieu Effect Rapportage). Daarin wordt beschreven waarmee, ten aanzien van milieuaspecten, rekening gehouden dient te worden bij de plaatsing van windmolens.

Op de nog te plannen informatieavond Energietransitie wil de werkgroep Duurzame Energie van het Platform Waspik te weten komen wat dit betekent voor Waspik en zijn bewoners. Hoe zit dat nou met invloeden op de gezondheid? Wat betekent de invloed van slagschaduw en wat zijn de normen voor bijvoorbeeld geluid?

Renewable Energy Factory is een deskundige partij in het plaatsen van windmolens en wij hebben Paul Sjoerds en Ronald Kloet bereid gevonden hun kennis daarover met u te delen en ze kunnen uw vragen beantwoorden. Van belang is dat de zeggenschap over het lokaal eigenbelang binnen de Waspikse gemeenschap kan worden gehouden en er gezamenlijk aan de spreekwoordelijke knoppen gedraaid kan worden. Een van de manieren voor het realiseren van lokaal eigendom is bijvoorbeeld het inrichten van een coöperatie. Maar hoe doe je dat?

Paul en Ronald kunnen op basis van hun ervaring aangeven wat het succes of falen van het in eigendom nemen van windmolens kan bepalen. Welke mensen met welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? Hoe stel je een zo sterk mogelijk ’team’ samen? Waar komt het geld vandaan om tot 50% eigendom te komen? Waar kan/mag het geld wat de windmolens opbrengen aan besteed worden en hoe regelen we dat?

Het belooft een interessante uiteenzetting te worden. Wil jij die ook graag bijwonen? Bij voldoende belangstelling organiseert de werkgroep Duurzame energie begin volgend jaar een informatieavond. Zorg dat die avond doorgaat en meld je aan middels een mail naar [email protected]. Bij aanmelding geef je impliciet toestemming dat je e-mail adres voor deze avond gebruikt mag worden.

Heb je je al aangemeld voor de informatieavond dan hoeft dat niet nog een keer. Maar bazuin gerust rond dat jij gaat!!!

Werkgroep Duurzame Energie

Platform Waspik

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen