Werken aan een veilige sportomgeving

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie
Foto: GO Waalwijk

WAALWIJK – Er is steeds meer aandacht voor een veilige sportomgeving. Om clubs uit gemeente Waalwijk hierbij te begeleiden, vond op woensdagavond 13 juli de informatiebijeenkomst ‘Vertrouwenspersonen’ plaats.

Uit de Verenigingsmonitor die het Mulier Instituut in 2021 uitvoerde, blijkt dat er in gemeente Waalwijk zeker aandacht is voor een veilig sportklimaat, maar dat er op dit punt nog wel winst te boeken valt. Zo beschikken de meeste (sport)verenigingen nog niet over een vertrouwenspersoon. Bij navraag bleek dat de wens om dat te organiseren er zeker wél is”, aldus Marja Nieuwenhuis, adviseur lokale sport. “Vandaar dat we besloten om een informatiebijeenkomst over vertrouwenspersonen te organiseren. Het onderwerp sluit aan bij één van de acties uit het Waalwijks Sportakkoord rond het thema ‘vroegsignalering’, dat het doel heeft om signalen van kwetsbare jeugd tijdig te herkennen, zodat ze de juiste hulp of ondersteuning kunnen krijgen.”

Misstanden melden

De informatiebijeenkomst Vertrouwenspersonen werd begeleid door Gert de Jonge van Stichting Sport als Middel. Hij legt uit: “Een veilige sportomgeving omvat meerdere aspecten. Belangrijk onderdeel is dat je misstanden kunt melden en dat een melding goed wordt opgepakt. Om dat als club te borgen, is de rol van vertrouwenspersoon zeer waardevol. Tijdens de bijeenkomst gingen we er met een aantal sportverenigingen nader op in. Daarbij brachten we ook een andere vrijwilligersfunctie onder de aandacht, die van coördinator signalering. Wat zijn hun rollen en wat zijn de verschillen tussen deze twee functies?”

Overschrijdend gedrag

“De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die betrokken is bij de vereniging. Van leden en ouders tot trainers en bestuur. De contactgegevens worden op de website vermeld, zodat iedereen hem of haar weet te vinden”, vervolgt De Jonge. “De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in te schakelen bij misstanden die de veiligheid ernstig in gevaar brengen. Denk aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, maar ook in situaties van ernstige ziekte, plotseling overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis. Voor de duidelijkheid: de vertrouwenscontactpersoon is er niet voor misstanden zoals verwaarlozing en armoede. Ook behandelt de vertrouwenscontactpersoon de klachten niet zelf. Hij of zij verwijst de klager, beschuldigde of vereniging door naar andere instanties en is dus feitelijk een doorgeefluik.

Op het veld

De coördinator signalering is er met name voor de trainers en coaches binnen de vereniging. Hij of zij houdt zich bezig met misstanden waarmee je niet bij de vertrouwenscontactpersoon terechtkunt. Nog een verschil met de vertrouwenscontactpersoon is dat de coördinator signalering op het trainingsveld aanwezig is en incidenteel ook tijdens het trainersoverleg. De praktijk leert namelijk dat trainers en coaches behoefte hebben aan ondersteuning op het veld waar ze mee kunnen sparren wanneer ze signalen van spelers krijgen waarvan ze aanvoelen of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is. Dat zijn verhoudingsgewijs meer ‘lichte’ dan ‘zware misstanden’. Het helpt als je met de coördinator signalering aan het trainingsveld kunt sparren over jouw vermoedens. Heb ik dat wel goed gezien? Als jullie besluiten dat er verdere actie nodig is, neemt de coördinator signalering het van de trainer of coach over.

Sneller melden

Waarom twee functies? “De vertrouwenscontactpersoon en coördinator signalering vullen elkaar aan. Zo’n samenwerking draagt bij aan het sneller melden, erover praten en dat er vroegtijdig een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie. Zodat de situatie niet verergert en herhaling wordt voorkomen. Ook voorkom je met de inzet van de coördinator signalering dat trainers stoppen, omdat ze geen ondersteuning krijgen bij moeilijke materie.”

Ondersteuning voor de club

Verenigingen in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle die aan de slag willen met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon en coördinator signalering kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Sportakkoord Waalwijk. De club krijgt hulp bij het opzetten van een goede structuur, bij het werven van de vertrouwenscontactpersoon en de coördinator signalering en bij de introductie van deze vrijwilligers binnen de vereniging. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden voor de vereniging. Neem voor meer informatie contact op met Gert de Jonge van Stichting Sport als Middel: 06-42394204 / [email protected]. Kijk op www.gowaalwijk.nl/sportakkoord voor meer informatie over de diverse acties die voortkomen uit het Sportakkoord Waalwijk.

 

Cookieinstellingen