Staatiedag Gilde St. Crispinus & Crispinianus van Besoyen

Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann

WAALWIJK – Op maandag 1 november heeft bij het gilde St. Crispinus & Crispinianus van Besoijen de jaarlijkse staatiedag plaatsgevonden. Deze staatiedag stond in het teken van de installatie van de nieuwe beschermvrouw, burgemeester Ausems.

De staatiedag begon, volgens traditie, met een heilige mis in de kerk voor de levende en overleden gildebroeders. Hierna is het gilde, in optocht, samen met gildeheer pastoor Verbraeken, naar het Huis van Waalwijk gegaan, waar het door burgemeester Ausems werd begroet. Vervolgens is het gilde, samen met de burgemeester, naar de oude raadszaal gegaan waar het gilde werd ontvangen met koffie en worstenbrood.

In de toespraak van René van Kuijk, de hoofdman van het gilde, vertelde deze dat sinds de oprichting van het gilde in 1838, de burgemeester, in eerste instantie van de gemeente Besoijen en vanaf 1922 van de gemeente Waalwijk steeds beschermheer van het gilde geweest. Des te meer bijzonder is het dat na 183 jaar burgemeester Ausems als eerste beschermvrouw van het gilde is geïnstalleerd.

Als het gilde naar buiten treed, is het herkenbaar door de kleding welke wordt gedragen en de attributen welke het gilde bij zich heeft. Daarbij is het ook belangrijk dat de pastoor als gildeheer en de burgemeester als beschermvrouw herkenbaar zijn binnen het gilde. Nadat de hoofdman de bij de functie van beschermvrouw behorende steek bij de burgemeester heeft opgezet en de sjerp heeft omgehangen werd zij door alle gildebroeders gefeliciteerd als nieuwe beschermvrouw van het gilde. Deze felicitatie werd met een bos bloemen en de hoop dat zij, in goede gezondheid en met veel plezier, nog vele jaren beschermvrouw van het gilde mag zijn, voltooid.

Burgemeester officieel geïnstalleerd als (eerste) beschermvrouw van het Gilde. (Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann)

Vervolgens kreeg burgemeester Ausems het woord waarbij zij uitsprak vereerd te zijn om de eerste beschermvrouw van het gilde te mogen zijn. Ze refereert er daarbij naar dat het schoenmakersgilde aan de basis stond van wat nu de moderne maatschappij is. Het was de manier om kennis over te dragen van de meesters aan de gezellen. En een gilde had in diverse gemeenschappen verschillende andere rollen. De gilden werden in ieder geval gezien als de voorloper van beroepsverenigingen en vakbonden. Droegen zorg voor hun leden en de gezinnen. Een belangrijke economische en ook sociale functie dus. De uitdaging voor een gilde ligt in de aanpassing aan deze tijd en belangrijker, welke bijdrage levert het gilde in deze tijd aan de maatschappij.

De beschermvrouw draagt het gilde niet alleen uit maar zal het gilde ook ondersteunen als beschermvrouw in het behoud van de belangrijke historische rol, in de functie als wortel van deze maatschappij, deze samenleving. Burgemeester Ausems geeft aan dat ze niet alleen formeel of slechts ceremonieel de rol van beschermvrouw willen vervullen. Ze wil het gilde ook graag helpen de rol en betekenis voor jongeren te versterken. Ze spreekt daarbij uit dat de droom bij het aantreden als beschermvrouw van het gilde er een is van behoud van dit gilde, behoud van de tradities en van de waarde ervan.

Na deze mooie woorden en nog een kort verblijf in de oude raadszaal heeft het gilde, na het maken van een groepsfoto, de nieuwe beschermvrouw in optocht teruggebracht naar het nieuwe gemeentekantoor. Hierna zijn de gildebroeders naar het schietterrein gegaan voor een lunch en het schieten van de laatste competitieronde van dit buitenschietseizoen. De winnaar van het buitenschietseizoen bij zowel het opgelegd als vrije hand schieten is Anton Hamers geworden. Na een voortreffelijk diner en een gezellige avond zijn de gildebroeders en hun partners na een lange en mooie staatiedag voldaan huiswaarts gekeerd.

Informatie over het gilde en zijn activiteiten is te vinden op www.gildebesoijen.nl

 

 

 

Cookieinstellingen