Wethouder Odabasi in Sprang-Capelle onder vuur over windmolens

SPRANG-CAPELLE – Verontruste inwoners van Sprang-Capelle, die dichtbij de A59 wonen, zijn in het geweer gekomen tegen de plannen van de gemeente Waalwijk om vijftien 210 tot 260 meter hoge windmolens in hun omgeving te plaatsen. Wethouder Dilek Odabasi was woensdagavond naar het buurthuis aan de Schoolstraat gekomen, samen met ambtenaar Eric de Jong, programmamanager Duurzaamheid.

Odabasi gaf in de tuin van het buurthuis – waar coronaproof stoelen waren geplaatst – een uitgebreide toelichting op de plannen. Ze reageerde op een spervuur van kritische vragen van bewoners, die niet geheel gerustgesteld naar huis gingen.

“We zijn niet voor of tegen, maar willen wel onze zorgen uiten”, zei Wim de Bont, die in een boerderij woont in het plangebied, bij de opening van de bijeenkomst. “We hebben met zes bewoners de koppen bij elkaar gestoken omdat we de informatie van de gemeente over de windmolens volstrekt onvoldoende vonden. Met flyers, een website en via een Whatsapp-groep hebben we de buurtbewoners geïnformeerd, en daar is deze informatieavond ook een gevolg van.”

Odabasi, sinds 2018 wethouder met Duurzaamheid in haar portefeuille, vertelde dat de gemeenteraad in 2009 besloot dat Waalwijk in 2043 klimaatneutraal wil zijn. “We moeten nu maatregelen nemen om dat doel te bereiken, want de afgelopen tien jaar is er nog niet veel gebeurd. Het moet programmatisch aangepakt worden. Onze gemeente heeft een groot open gebied dat geschikt is voor de plaatsing van windmolens. In februari is een Kadernota aan de gemeenteraad voorgelegd, waarin is omschreven wat technisch mogelijk is. De raad heeft toestemming gegeven om de inwoners daarover te raadplegen.”

25.000 brieven naar huishoudens

De enquête die via de website van de gemeente ingevuld kon worden, liep totaal uit de hand omdat de stemming gemanipuleerd werd. De enquête is daarop offline gehaald. Een boze bewoner onderbrak Odabasi om haar erop te wijzen dat de vraagstelling van de enquête bovendien onjuist was en dat de wethouder daarvoor verantwoordelijk was. “Voor ons was het een leerproces”, zei Odabasi heel diplomatiek, “we hadden misschien alerter moeten zijn”. De gemeente verspreidt momenteel een brief onder 25.000 huishoudens, met een korte opstelling van de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen bouw van windmolens. Er staat een code in de brief, waarmee mensen op verschillende manieren tot 1 oktober hun inbreng kunnen geven. “We hebben het nu hopelijk beter georganiseerd”, aldus Odabasi.

‘Nog geen concreet plan’

De wethouder wil benadrukken dat ze niet met een concreet plan bezig is. “We zijn nu puur de kaders, de randvoorwaarden en toetsingscriteria aan het vaststellen en daarover willen we de mening van de bewoners.” Dat de windmolens er komen, staat volgens Odabasi vast. “Maar we zijn nu aan het kijken waaraan ze moeten voldoen. Het gebied boven de A59 van Waspik tot aan Heusden is een zoekgebied, de bewoners moeten aangeven onder welke voorwaarden er windmolens en zonnevelden van maximaal 15 hectare mogen komen. Al die reacties worden verzameld en aan de gemeenteraad aangeboden, die op basis daarvan in december een besluit gaat nemen. Dan komt er op planniveau een participatietraject en dat is het moment dat bewoners bezwaren in kunnen dienen. Ik beslis niet, ik ben de uitvoerder van de gemeenteraad. Politieke uitspraken ga ik hier niet doen.”

Groot aantal vragen

De initiatiefnemers hadden een groot aantal vragen die bij inwoners leven op gele post-it briefjes geschreven en op vellen papier geplakt. Samen met haar ambtenaar handelde Odabasi al deze vragen af. Die gingen bijvoorbeeld over de geluidsoverlast die windmolens kunnen veroorzaken, bovenop de reeds bestaande geluidsoverlast door het verkeer en helikopters. Kunnen ze bijvoorbeeld ook ’s nachts uitgezet worden? Is windenergie wel de oplossing? “Aan een windmolen worden wettelijke eisen gesteld”, aldus Eric de Jong. “Als daaraan niet wordt voldaan, moet hij uit.” De gemeente is bezig met een zogeheten nulmeting van geluid op gevels van huizen, zodat dat straks daar bij de berekeningen rekening mee gehouden kan worden.

De komst van een groot aantal nieuwe bedrijven in het industriegebied van Haven 7 en 8 zorgt ook voor een veel hoger stroomverbruik, stelde een bewoner vast. “Waarom plaatsen we die windmolens niet daar waar de meeste energie nodig is?”
“Het lijkt of we nu aan het begin staan van een heleboel inspraak, maar dat is natuurlijk bullshit”, vatte een bewoonster haar visie samen.

Veel vragen kunnen pas gesteld worden als er een daadwerkelijk plan is ingediend voor de bouw van windmolens, benadrukte Odabasi nogmaals. En daar moeten de verontruste bewoners het voorlopig mee doen.

Tekst: Rens Groenendijk

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden