Waar is het water gebleven?

Foto: Rini van Laak

Regelmatig fiets en wandel ik in de regionale natuurgebieden. Geboren en getogen in de streek en inmiddels als pensionado na een drukke en dynamische loopbaan in het bedrijfsleven.

Onlangs was ik in het gebied Landgoed Huis ter Heide en zag tot mijn verbazing dat het water binnen dit natuurgebied bijna in zijn geheel weg was. Je kunt dit niet alleen zien aan de droge plassen en vennen maar ook aan de bomen. De kruinen vertonen droogte en ook kleinere bomen en andere planten hebben het moeilijk. Amfibieën heb ik niet gezien dit in tegenstelling tot enkele jaren geleden en ook de vogels die zich tegoed deden aan het water heb ik niet gezien. Hoe lang duurt het nog voordat dit gebied een desolaat landschap gaat worden vraag ik me af? Ja, er is een klimaat verandering en de waterstand is gezakt maar er moeten toch mogelijkheden zijn om weer water in dit kwetsbare gebied te krijgen. Weer terug naar het Brabant waar ik opgroeide en wat rijk was aan levende natuur, … en dat kan!

Kansen en mogelijkheden

Enkele jaren geleden zijn er enkele conferenties geweest over de natuur gebieden in Midden-Brabant, hieruit is het Landschapspark Pauwels ontstaan. Gemeenten, waterschappen, natuurverenigingen ZLTO en andere stakeholders en ondernemers hebben zich georganiseerd in een Commissie om de vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Via een Koersdocument is er een masterplan Pauwels gemaakt waarin mogelijkheden en kansen voor zowel natuur en leefbaarheid als economie worden aangegeven. Dikwijls nog onzichtbaar voor de burgers maar eerste resultaten zijn er al, de Pauwelshoeve [educatieve boerderij] aan het Moleneind in Loon op Zand, en iets verderop het al geplante geboortebos, ook zie je al veel wegbermen waar men bloemen heeft gezaaid, er worden ommetjes [korte wandel routes] gemaakt en ook zijn er ideeën voor nieuwe fiets routes. De komende jaren zal er heel veel geïnvesteerd en gewerkt gaan worden in dit gebied zodat we over een tiental jaren kunnen zeggen, “Er is weer water en het gebied ziet er weer natuurlijk en mooi uit”.

Enkele jaren geleden….

Ook de burgers worden hierbij betrokken en er zijn al een aantal werk- en projectgroepen aan het werk, zowel praktisch in het gebied als aan de overlegtafel. Uit de conferenties is een groep burgers ontstaan die deze groepen ondersteund en de contacten legt met gemeenten en stakeholders. Deze groep [Regiegroep] gaat zich binnenkort inrichten als een stichting en hier is veel ambitieuze menskracht voor nodig. Hier heb ik me bij aangesloten en wil me er voor inzetten.

Mocht u na het lezen van dit stuk ook een bijdrage aan de toekomst van dit gebied willen leveren dan kunt u contact opnemen met ondergetekende Rini van der Laak via [email protected]. De stichting zoekt zowel werkers in het veld en organisators in het gebied, maar ook mensen die o.a. de communicatie kunnen en willen doen, een penningmeester en iemand die events kan organiseren. Kortom werk mee zodat dit geweldige gebied leefbaar en mooier wordt doorgegeven aan de toekomstige generaties.

Tekst: Rini van Laak

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden