Communicatie is moeilijk, zeker als je slechthorend of doof bent

Foto: BaLaDe

Plotseling of langzaam doof worden….. wat nu? Maandelijks (op de laatste woensdag van de maand) staat het Inloopcentrum van de “Stichting Plots- en Laatdoven” open voor eenieder die interesse in doofheid en alles wat daarmee samenhangt. Deze maand is dat op woensdag 27 februari 2019.

Iedereen met vragen over plotsdoofheid en laatdoofheid en/of problemen ondervindt omtrent het doof zijn, is van harte welkom tussen 10:30 uur en 15:30 uur.

Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn o.a.:

  • Hoe om te gaan met plotseling of langzaam doof worden
  • Hoe gaat de omgeving (familie en vrienden) er mee om
  • Is het leven nu voorbij
  • Hulp en hulpmiddelen
  • Communicatie met horende als een plots- en laatdove

U bent welkom voor 5 minuten maar ook de gehele dag.

Aanwezig zijn ervaren plots- en laatdoven met en zonder hoor-hulpmiddelen (bijv. Cochleair Implantaat en/of gehoorapparaat) . Samen met hun horende partner kunnen zij u en hun ervaringen delen. Tevens zijn ervaringsdeskundigen, een schrijftolk en een gebarentolk zijn altijd aanwezig. Ook studenten zijn van harte welkom. Omwille van de beperkte ruimte, om teleurstellingen te voorkomen, graag vooraf aanmelden via [email protected].

Iedere maand zal een thema centraal staan, deze keer: Communicatie in de breedste zin van het woord. Presentatie is van 11:00 uur – 12:00 uur.

De definitie van “Communicatie” is: een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Goed communiceren is op zich al heel moeilijk. Door diverse invloeden ontstaat miscommunicatie met alle gevolgen van dien. Veelal ontstaat deze miscommunicatie door de zogenaamde “ruis”. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de valkuilen bij het communiceren, in het algemeen en bij slechthorendheid of doofheid in het bijzonder. We horen ook graag de ervaringen/problemen van de aanwezigen.

Van 13.30 uur – 15:00 uur is er een groep doven en slechthorenden aan het oefenen met Nederlands Ondersteunende met Gebaren ofwel NmG. Geïnteresseerden kunnen in de oefengroep deelnemen en eventueel de volgende oefenbijeenkomsten aansluiten. Sluit u zich aan als deelnemer voor de oefengroep, dan wordt het op prijs gesteld als u donateur wordt van de Stichting Plots- en Laatdoven (www.stichtingplotsdoven.nl).

Iedereen, zowel doven, slechthorenden als geïnteresseerde goed-horenden zijn van harte welkom op woensdag 30 januari in BaLaDe, Balade 1 te Waalwijk. (www.balade.nl).

Meer info: [email protected]

Volgende inlopen zijn op: 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden