Inloopspreekuur van de Stichting Gratis Rechtshulp in BaLaDe

Foto: ContourdeTwern Waalwijk

Al meer dan twee jaar verlenen studenten rechtsgeleerdheid van Tilburg University op vrijwillige basis onder begeleiding van een advocaat tijdens een inloopspreekuur rechtsbijstand aan hulpbehoevenden.

Het spreekuur wordt gehouden, rechts naast de hoofdingang, op de begane grond in BaLaDe. Nadat u plaats heeft genomen aan de grote tafel in de hal, wordt u op volgorde van binnenkomst binnengeroepen en in een spreekkamer te woord gestaan door één van onze vrijwilligers. Wij zullen uw juridisch probleem trachten op te lossen en indien uw zaak té complex is, dan zullen wij u doorverwijzen naar een (pro deo) advocaat of instantie die u verder op weg kan helpen. Wij hebben goede contacten met pro deo advocaten en hulpverlenende instanties.

Onze gratis rechtshulp richt zich op het oplossen van problemen op diverse rechtsgebieden waardoor het bieden van rechtsbijstand nog uitdagender wordt. Zaken waarbij wij u rechtsbijstand kunnen bieden zijn onder meer: problemen met het UWV/gemeente/Belastingdienst/DUO, problemen met uw werkgever of juridisch advies omtrent einde arbeidscontract/(transitie)vergoeding/ziekte, alles op het gebied van het strafrecht dus ook strafbeschikkingen (o.a. opgelegde boetes) en uitnodiging voor een OM-zitting of bij de rechtbank. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht met problemen op andere rechtsgebieden.

Eén van de zaken die wij onlangs hebben behandeld is van een mevrouw die zich, vanwege haar ziekte, nog niet geschikt voelde om te gaan werken. Het UWV vond dat deze mevrouw geen recht had op een (WIA) uitkering, omdat zij voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard. Tegen deze beslissing van het UWV zijn wij namens mevrouw een bezwaarprocedure gestart.

Nadat wij het dossier gelezen hadden, hebben wij het oordeel van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV beoordeeld. Ook is er namens mevrouw een nieuw medisch document opgevraagd en in de bezwaarprocedure gebracht. Opvallend was dat er in het medisch onderzoeksverslag meerdere tegenstrijdigheden te bespeuren waren, waardoor ook de arbeidsdeskundige op het verkeerde been werd gezet en dus onjuist had geoordeeld. Uiteindelijk heeft het UWV haar beslissing herzien, wat resulteerde in een nieuwe beslissing die mevrouw alsnog recht gaf op een (WIA) uitkering. Deze zaak had een goede afloop.

Mocht u ook een juridisch probleem hebben dan staan wij voor u klaar om u van gratis rechtsbijstand te dienen. Wij zijn er elke donderdagavond voor u tijdens het inloopspreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur. BaLaDe is gelegen op het adres Balade 1, 5142 WX Waalwijk. Niet alleen degenen uit Waalwijk die gratis rechtsbijstand wensen, zijn van harte welkom, maar ook degenen die woonachtig zijn buiten Waalwijk. U kunt ons ook bezoeken op onze website www.gratisrechtshulp.net

Indien u geen tijd heeft om op ons inloopspreekuur te komen kunt u uw juridische vraag ten alle tijden per e-mail sturen naar [email protected] zodat wij daarna deze zullen beantwoorden.