Waalwijk stemt voor invoering BIZ Waalwijk Centrum

Foto: Gemeente

Wethouder John van den Hoven, verantwoordelijk voor de Binnenstad, stemt namens de gemeente Waalwijk voor de invoering van de BIZ Waalwijk centrum.

In de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) investeren winkeliers en pandeigenaren in het aantrekkelijker maken van het centrum. De gemeente heft jaarlijks een bijdrage onder ondernemers en eigenaren in het centrum. De stichting BIZ Waalwijk Centrum investeert dit geld onder andere in extra middelen voor evenementen, het aantrekken van nieuwe winkeliers voor de leegstaande panden, het aantrekkelijk aankleden van het centrum door kerstverlichting en bloemen en gezamenlijke promotie van het centrum van Waalwijk.

Het college en de gemeenteraad van Waalwijk hebben al ingestemd met het oprichten van de BIZ in het centrum. Het laatste woord is aan de ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum. Zij mogen nu hun stem uitbrengen. De gemeente is eigenaar van panden aan het Raadhuisplein en heeft ook haar stem uitgebracht.

Wethouder Van den Hoven: “We zijn blij dat winkeliers en pandeigenaren in het centrum dit initiatief voor het oprichten van een BIZ hebben genomen. De plannen van de BIZ zorgen voor een versterking van ons centrum. Daar dragen wij als gemeente graag aan bij.”

Reminder voor ondernemers en vastgoedeigenaren: stemformulieren dienen uiterlijk 12 november door de gemeente te zijn ontvangen. Na 12 november opent de notaris de enveloppen en telt ze de stembiljetten. Daarna maakt de gemeente de uitslag bekend.