Burgemeester Kleijngeld reikt dertien Koninklijke onderscheidingen uit

Foto: Gemeente Waalwijk

Burgemeester Nol Kleijngeld heeft donderdagmorgen 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen dertien inwoners van de gemeente Waalwijk mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Ze zijn allen benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Waalwijk

De heer A.W.M. (Guus) Kolen (52 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • Heer Kolen ontvangt een koninklijke onderscheiding vanwege de 25 jaar die hij als vrijwilliger bij de brandweer, team Waalwijk, heeft gediend. Op 1 september 1992 begonnen en door de jaren heen opgewerkt tot de leidinggevende functie Brandmeester.

De heer P.P.J. (Peter Paul) van Kuijk (55 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1978 – 2011 Vrijwilliger bij en voorzitter (1999-2010) van Jeugd Natuurwacht.
 • 1994 – heden Secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van Eikendonk. De vriendenstichting zorgt dat er met financiële ondersteuning speciale materialen en spullen aangeschaft kunnen worden die vanuit de zorginstelling niet bekostigd kunnen worden.
 • 2001 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Dansclub De Kets in Waalwijk. Het betreft een dansclub voor mensen met een verstandelijke beperking.

De heer H.S. (Henk) Spuijbroek (52 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1991 – heden Penningmeester (1991-2003) en scriba (2006-heden) van en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Besoyen. De heer Spuijbroek gaf leiding aan de zondagsschool en aan de Vakantie Bijbel Klub en was lid van de Beroepingscommissie. Daarnaast is hij secretaris van de musicalgroep, verzorgt hij de website en maakt hij deel uit van de kascontrolecommissie van het kerkblad.
 • 1998 – 2006 Was de heer Spuijbroek penningmeester van de Christelijke Gymnastiek Vereniging ‘Kracht en Vlugheid”.

De heer J.P.A. (Jan) Span (63 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1980-2010 Vrijwilliger bij Buurtvereniging De Amstel. De heer Span organiseerde jeugd en jongeren activiteiten, gaf computerlessen aan ouderen en droeg bij aan de verbouwing van het buurthuis.
 • 1982-heden Medeoprichter, bestuurslid en voorzitter (sinds 2007) van de wandelsportvereniging Waalwijk ’82. De heer Span verzorgt de communicatie, waaronder de website. De heer Span zet wandelroutes uit en organiseert wandeltochten, waarbij hij tevens de marsleider is. Daarnaast is hij betrokken bij het opzetten van de Nationale Diabetes Challenge in Waalwijk, waarvoor hij routes uitzet, wandeltips verstrekt aan de deelnemers en de publiciteit verzorgt.
 • 1991-2001 Vrijwilliger bij Voetbalvereniging WSC. De heer Span was jeugdteamleider en was verenigingsfotograaf. Hij verzorgde alle foto’s van elftallen, toernooien en evenementen.
 • 2014-heden Vrijwilliger bij de lokale omroep Langstraat Media. De heer Span is radio en televisiereporter van activiteiten, evenementen en actuele gebeurtenissen.
 • 2016-heden De heer Span is mede-initiator en coördinator van het Buurt Toezicht De Amstel en bij het buurt overstijgende Toezichtteam. De heer Span beheert de Facebook pagina en surveilleert in de verschillende wijken en houdt toezicht bij evenementen in de wijk.

De heer R. van Heteren (68 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • Nederlandse Caravan Club (N.C.C.)
  • 1997-2015 Districts-vertegenwoordiger en secretaris van de Commissie Evenementen. De heer Van Heteren was verantwoordelijk voor de planvorming, planuitvoering, controle, evaluatie en budgettering van projecten die in binnen- en buitenland georganiseerd werden.
  • 1998-heden Organisator en penningmeester van fietsweekenden van de N.C.C. in de Loonse en Drunense Duinen.
  • 2015-heden Organisator van weekenden en vakantieweken voor de leden van de N.C.C.
 • 2007-2017 Voorzitter van de Bewonerscommissie Basilica. De heer Van Heteren verricht zieken- en condoleancebezoeken, onderhield contacten met de gemeente, Casade en Wijkbeheer.
 • 2015-heden Secretaris en chauffeur van de Buurtbusvereniging Waalwijk-Oosterhout. Samen met de voorzitter leidt hij deze vereniging. Hij stuurt de chauffeurs aan, onderhoudt contacten met ARRIVA, plant activiteiten voor de chauffeurs, onderhoudt de bus en rijdt zelf twee keer per week een dienst.

De heer M.F. (Rini) van Esch (70 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • Van 1980 tot 1995 Vrijwilliger bij damesvoetbalvereniging ‘LF RKC’. De heer Van Esch was trainer en coach van een dameselftal.
 • Van 1980 tot 1995 Vrijwilliger bij voetbalvereniging VV Baardwijk. De heer Van Esch was trainer en coach van een herenelftal. Daarnaast organiseerde hij feestavonden en de jaarlijkse sportdag.
 • 2004 – heden Vrijwilliger bij wandelsportvereniging Waalwijk ’82. De heer Van Esch organiseert de wandeltochten en is lid van de werkgroep Routes.

De heer J.A.H. van Helvoirt (80 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1966 – 1982 Vrijwilliger bij de brancheorganisatie FOCWA. Decorandus heeft als bestuurslid van het regiobestuur en het landelijk bestuur en bestuurslid van FOCWA Richtspecialisten gefingeerd. De heer Van Helvoirt was als examinator betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de branche en was medeoprichter van de afdeling Caravan & Camper Schadeherstel
 • 1971 – heden Actief lid en sinds 2009 vrijwilliger als verzorger van schiet- clinics, als ook secretaris van Handboogvereniging Eendracht Maakt Magt. In 2010 “ bouwmeester “ geweest gedurende het realiseren van de nieuwe accommodatie.
 • 2010 – heden Vrienden van Liedertafel Oefening en Vermaak. De heer Van Helvoirt heeft de bouw van de praalwagen begeleid bij het 150 jarig bestaan (in 2010) van het koor waarin zijn vrouw zingt en verzorgt verder technische en materiële ondersteuning bij hun culturele activiteiten.
 • 2011 – heden Nog steeds vrijwilliger bij Activiteitencentrum De Roefelkei in Waalwijk. Dit centrum maakt onderdeel uit van de zorgorganisatie Prisma, waar zoon Alex cliënt was. De heer Van Helvoirt vervoert cliënten tussen het woonadres en het activiteitencentrum.

Sprang-Capelle

Mevrouw A.P.J.W. (Antoinet) Snijders-van der Steen (73 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • Toneelvereniging ‘t Centrum: Mevrouw Snijders–Van der Steen heeft in wisselende samenstelling gezorgd voor jaarlijkse uitvoeringen door toneelvereniging ‘t Centrum. Mevrouw zorgde als regisseur niet alleen het toneel spel. Ze is betrokken bij de aankleding van het podium en ze legt bedrijfsbezoeken af om bijvoorbeeld decorstukken bij elkaar te zoeken. De laatste jaren is ze bij de toneelvereniging actief als souffleur en ondersteunt ze de spelers bij hun teksten tijdens de repetities en uitvoeringen.

De heer D.G. (Dick) Vos (60 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1998 – 2015 Bestuurslid van de Prins Willem-Alexanderschool. De heer Vos was o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud, zette zich in voor uitbreiding van de school en voor het eeuwfeest.
 • 2005 – heden Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Sprang. De heer Vos zet zich in voor het kerkarchief en is lid van de onderhoudscommissie.
 • 2007 – heden Vrijwilliger t.b.v. verschillende zaken binnen Sprang. De heer Vos zette zich in voor het behoud van het grafmonument van Jan de Rooij en het behoud van de begraafplaats in Sprang-Capelle. Van 2010 tot 2015 was de heer Vos voorzitter van de stichting Sprang 700, die een feestweek organiseerde ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van het dorp.
 • 2010 – heden Vrijwilliger bij de Heemkundevereniging Sprang-Capelle. Hij verricht diverse activiteiten ten behoeve van het in stand houden van de kennis van het heem in Sprang-Capelle.

Mevrouw A.G. (Ans) van Vuuren-de Rooij (Viert 26 april haar 60e verjaardag) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • Van 1992 tot 2001 Bestuurslid van Oranjevereniging Wilhelmina uit Sprang-Capelle.
 • Sinds 2001 Voorzitter van Oranjevereniging Wilhelmina. Zij organiseren jaarlijks de playbackshow, een zeskamp, Koningsdag en een ouderenmiddag. Samen met het bestuur is zij verantwoordelijk voor de Nationale herdenking binnen de kern Sprang_Capelle en onderhoudt ze contacten met de gemeente en de lokale adoptiescholen.
 • 1978-2003 Speel-o-theek in Waalwijk.
 • 1994-heden EHBO, inclusief 10 jaar jeugd EHBO op basisschool De Rank en 10 jaar mantelzorg voor de kinderen van de familie Van Os.

Waspik

Mevrouw A. (Adje) van der Wiel-Quirijns (74 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1977 – heden Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Waspik. Decoranda draagt bij aan het schoonmaken van het kerkgebouw en het verenigingsgebouw en het poetsen van het koper. Daarnaast is zij kinderoppas tijdens kerkdiensten en bezorger van het kerkblad. Mevrouw verricht keukenwerkzaamheden en verzorgt de bevoorrading van de keuken. Mevrouw is daarnaast voorzitter van vrouwenvereniging Lydia en als lid van de Hervormde Vrouwendienst legt zij bezoeken af bij ouderen en zieken.

De heer P.J.M. (Piet) Boons (64 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1970 – 2000 Vrijwilliger bij en bestuurslid en korte tijd voorzitter van Volleybalclub Atak Waspik. De heer Boons was lid van de jeugdcommissie en scheidsrechter.
 • 1988 – heden Vrijwilliger bij Heemkundeclub Op ’t Goede Spoor. De heer Boons organiseert excursies en is fotograaf. Hij was ook de organisator van tentoonstelling Oog in Oog met 750 jaar Waspik.
 • 1990 – 2010 Vrijwilliger bij Fietsclub ’t Verzetje. De heer Boons hield zich onder andere bezig met het organiseren van toertochten, het werven van sponsoren en het verplegen van blessures bij collega-fietsers.
 • 2000 – 2012 Voorzitter van en fysiotherapeut bij voetbalclub White Boys.
 • 2003 – heden Vrijwilliger bij Tennisvereniging Waesbeeck in Waspik.
 • 2008 – 2012 Voorzitter van close harmony groep Fortnight Hangovers.
 • 2011 – heden Secretaris en plaatsvervangend voorzitter van De Zonnebloem Waspik.
 • 2013 – heden Beheerder van de Dorpsboerderij Waspik. De heer Boons is tevens lid van de commissie Dieren en medeorganisator van verschillende tentoonstellingen en open dagen.
 • 2016 – heden Hulpkoster van de Bartholomeuskerk Waspik.

De heer (Wim) W.C.T. Wagemakers (64 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:

 • 1975 -2015 Actief voor Handbalvereniging Witte Ster in Waspik. Beheer van de sportaccommodatie en was huisfotograaf van de club.
 • 1977 – heden Vrijwilliger bij Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.
 • 1990 – heden Verricht onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in de Bartholomeuskerk.
 • 1995 – heden Verricht voor Voetbalvereniging The White Boys in Waspik het onderhoud van het terrein en de wedstrijdlijnen van de velden.
 • 2000 – heden Actief voor Stichting Jeugdcarnaval Waspik. De heer Wagemakers zet de route van de optocht uit en ruimt het afval van de optocht op.
 • 2005 – heden Verricht het tuinonderhoud voor basisschool De Veste.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden