De Walewyc onderneemt: ‘Praktijkgericht techniekprogramma’

Foto: Image&Motion Han Hermkens

De Walewyc-mavo wil samen met het bedrijfsleven uit de Langstraat de handen ineenslaan om jongerenenthousiast te maken voor de technische sector. Directeur Nicolle Sommer weet dat lokale bedrijven schreeuwen om geschoold technisch personeel. ‘Anderzijds willen we onze leerlingen meer bewustmaken van de mogelijkheden die er zijn binnen deze boeiende bedrijfstak. Door samen te werken met bedrijven krijgen ze meer inzicht in de beroepspraktijk, wat uiteindelijk het maken van een keuze voor een (technische) opleiding makkelijker maakt.’

De plannen maken onderdeel uit van het project voor het ‘Regioplan Sterk Techniekonderwijs’, dat als doel heeft alle vmbo-leerlingen een praktijkgericht techniekprogramma te laten volgen. Decaan Jolanda Smit, techniekdocent Henk van Haren en natuurkundedocent Pieter van Loon gaan zich de komende jaren bezighouden om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. ‘Ons project loopt vooruit op de start van de landelijke Nieuwe Leerweg in 2024, waarbij mavoleerlingen een praktijkgericht programma gaan volgen. Leerlingen kunnen zich oriënteren op beroepen en gaan werken met realistische opdrachten uit het bedrijfsleven of maatschappelijke instanties’, legt Jolanda uit. ‘We merken dat er nog steeds een verkeerd beeld is van technologie en technische functies. Ook hebben leerlingen in sommige gevallen geen idee van wat een bedrijf doet. Daar ligt dus nog een grote taak voor ons in samenwerking met de arbeidsmarkt.’

Reëel beeld techniek

Uiteindelijk is het plan om het bedrijfsleven te betrekken bij de uitvoering van het onderwijs. ‘We denken hierbij aan stages of gastlessen vanuit bedrijven, of zelfs opdrachten vanuit de bedrijven. Alles waarbij leerlingen hun kennis kunnen verbreden, zodat het voor hen ook gaat leven en duidelijk wordt wat ze in de toekomst van een baan in onze eigen regio kunnen verwachten. We zoeken naar een manier om leerlingen een reëel beeld te laten krijgen van beroepen in de techniek.’ Daarnaast zien de docenten veelal dat jongeren vaak een ‘veilige’ beroepskeuze maken. Ze kiezen een beroep dat hun vader, moeder of oom ook doet. Het is belangrijk dat we hen uit hun comfortzone gaan halen.’ De Walewyc-mavo heeft voor haar leerlingen op het gebied van technologie al heel wat mogelijkheden, maar als school alleen kun je de praktijk niet evenaren. ‘Tijdens technieklessen is het al mogelijk om voor het ‘Drop & Co Project’ zelf drop te ontwerpen dat vervolgens middels onze 3D printers gemaakt kan worden’, legt Henk uit. Docent Pieter gaat ieder jaar ter afsluiting met de leerlingen naar de Dutch Design Week in Eindhoven. ‘Helaas is dat afgelopen schooljaar vanwege corona niet gelukt, maar ik merk dat de interesse enorm is.’

Zakelijk interessant

‘De kennis van sommige leerlingen is groot. Tijdens een gesprek vertelde een van mijn leerlingen dat hij zich bezighield met het ontwikkelen van een Augmented Reality app; een technologie waarbij aan de werkelijkheid elementen kunnen worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan een verbouwing van een woning. Middels de applicatie kun je laten zien hoe de ruimte er na de verbouwing uit zal zien. Dat kan zakelijk heel interessant zijn!’ Nicolle vult aan: ‘We zien dus dat leerlingen ook wat te bieden hebben. Op deze manier kunnen ze gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden.’ Momenteel is het projectteam druk bezig bedrijven in de Langstraat warm te maken en aan zich te binden. ‘Via verschillende netwerken zijn we contacten aan het leggen om uiteindelijk bedrijven enthousiast te maken. We willen onze krachten bundelen en nadenken hoe we de jeugd meer kunnen betrekken bij de praktijk. Alle ideeën hierover zijn welkom. Te denken valt aan opleidingsprogramma’s, lesopdrachten of kunnen de leerlingen aan de slag met bijvoorbeeld halffabricaten om hen met een grote opdracht te ondersteunen. Alles is mogelijk. Het past ook zeker binnen het thema van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij gaan in ieder geval uit van een win-win-situatie, dus laten we onze deuren naar elkaar openzetten.’

Samenwerken? Dat kan, neem contact op met Jolanda Smit, decaan: [email protected]

Walewyc-mavo
Olympiaweg 8a
5143 NA Waalwijk
T. 0416 – 333220
E. [email protected]
I. walewyc.nl

Tekst: Mireille Kleijngeld


Twee keer per jaar brengt Balkenende Media het magazine Langstraat Onderneemt uit. Een magazine vol met verhalen van en door ondernemers uit de gemeente Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Op onze nieuwssite brengen we geregeld één van deze artikelen nog eens extra onder uw aandacht. Vandaag het verhaal van De Walewyc.

In het voorjaar 2021 brengen we de 2e editie uit van Langstraat Onderneemt. Interesse? Mail naar [email protected] of bel naar Miranda Jacobs (06-18418929) / Rolf Balkenende (06-53815027)

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden