Inspreken op de begroting 2022

Foto: Pixabay

WAALWIJK  – Waaraan besteedt de gemeente volgend jaar geld? Binnenkort beslist de raad over de begroting 2022. Hierin staan onderwerpen die alle inwoners van de gemeente Waalwijk aangaan, bijvoorbeeld tarieven en woonlasten.

Inwoners en organisaties kunnen aan de raadsleden hun mening geven over de begroting op donderdag 21 oktober om 19.30 uur in de raadzaal. Aanmelden voor 18 oktober kan via [email protected]. Deze bijeenkomst is – behoudens voor de insprekers – niet voor het publiek toegankelijk. Inwoners kunnen deze wel volgen via de livestream. Zie daarvoor www.waalwijk.notubiz.nl/live

Op donderdag 4 november neemt de raad een besluit over de begroting. Deze raadsvergadering start om 19.30 uur. Vanwege Corona is het helaas niet mogelijk deze raadsvergadering bij te wonen. Ook deze vergadering is te volgen via de livestream op www.waalwijk.notubiz.nl/live

Meer informatie

Op www.waalwijk.notubiz.nl staat meer informatie. Op de kalender staan de vergaderingen van 21 oktober en 4 november. Door deze aan te klikken komt men bij de agenda’s met daarop de onderwerpen die de raad die avond behandelt.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden