112

Politiecontroles in Waalwijk en Sprang-Capelle

Foto: Politie

Agenten van Team Langstraat hebben op dinsdag 3 september een verkeerscontrole gehouden op twee locaties.

Bernhardstraat te Sprang-Capelle

Vanwege de reconstructie van het fietspad en aanleggen parkeerterrein thv SSC geldt hier vanwege de werkzaamheden een aangepaste maximum snelheid van 30 km/u. Het verkeer wordt over een rijstrook geleid langs de werkzaamheden. Tijdens de controle waren de werkzaamheden bezig. De hoogst gemeten snelheid betrof 73 km/u. Enkele bestuurders zullen binnenkort van het CJIB bericht krijgen. Tevens werd een snorfietser bekeurd vanwege te hoge snelheid. Naast een proces-verbaal is ook een WOK (Wacht op Keuren) opgemaakt. Dit betekent dat de snorfiets niet meer aan het verkeer mag deelnemen totdat de snorfiets aan alle wettelijke eisen voldoet EN door het RDW weer goedgekeurd is.

Hertog Janstraat te Waalwijk

De wijkagent ontving klachten dat bestuurders op de rotonde Taxandriaweg/Hertog Janstraat de verplichte rijrichting negeren. Vanwege de spits is het vaak druk op de Taxandriaweg, komende uit de richting Gemeentehuis, en bestuurders rijden via de verplichte rijrichting (richting het industrieterrein) over de verhoging (rijbaan scheiding) om vervolgens toch rechtdoor te rijden richting de A59 Drunen. Dit levert gevaarlijke situaties en bijna aanrijdingen op omdat deze bestuurders voor het verkeer op de juiste rijbaan schieten en vaak vol in de remmen gaan. Totaal hebben 5 bestuurders een proces-verbaal gekregen voor het niet volgen van de verplichte rijrichting op een rotonde.

De komende tijd zal vaker op genoemde wegen gecontroleerd worden.