112

Geen bijzonderheden bij controle in jachthavens

Gisteren vond tijdens de districtelijke ondermijningsdag een integrale controle plaats bij de jachthavens Aquapelle, Scharloo, Bootstal, WSV De Bergse Maas en WSV Waalwijk. Daarbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op ondermijnende criminaliteit. In februari is de jachthaven ’t Oude Maasje al bezocht voor een integrale controle.

De gemeente Waalwijk heeft samen met de politie en verschillende overheden gecontroleerd op milieuwetgeving en andere wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de controle worden enkele zaken nog verder onderzocht (o.a. vaartuigregistratie, dieselmonsters en aanwezige bebouwing). Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een overtreding. Wanneer het onderzoek is afgerond, worden de jachthaveneigenaren hierover geïnformeerd.

Daarnaast zijn eigenaren bewust gemaakt van de risico’s die ondermijning met zich meebrengt. Tijdens de controles is er gebruik gemaakt van de app ‘Regelgeving in Jachthavens’. Deze app is ontwikkeld door de Taskforce Brabant Zeeland in samenwerking met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). De app kan als hulpmiddel worden gebruikt bij het uitvoeren van een controle. Ondernemers en booteigenaren kunnen deze app gebruiken voor informatie over de heersende wet- en regelgeving.

Aanleiding controles

Aanleiding voor de controles is dat in de praktijk blijkt dat jachthavens kwetsbaar kunnen zijn voor de invloed van criminelen. Door als één overheid aanwezig te zijn op dit soort locaties zien we meer en kunnen we een helpende hand bieden richting gebruikers en ondernemers. De ogenschijnlijk veilige haven kan gebruikt worden als uitvalbasis voor criminele activiteiten of als ontmoetingsplaats waar criminelen ongestoord hun gang kunnen gaan. Zeker als er op een jachthaven veel contant geld in omloop is en er sprake is van een ontbrekende of onvolledige vaartuig- of bezoekersregistratie, kan deze kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld witwassen of andere criminele activiteiten. Om deze vormen van ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken werkt de overheid samen met private partijen zoals de HISWA en de eigenaren van jachthavens. Samen worden er barrières opgeworpen om te voorkomen dat criminelen deze locaties als vrijplaats gaan gebruiken. Vanwege hun kwetsbaarheid krijgen de jachthavens in Zeeland en Brabant extra aandacht van de overheid.

Georganiseerde Criminaliteit

In Brabant en Zeeland pakken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst binnen de Taskforce Brabant Zeeland samen de georganiseerde criminaliteit aan. Eén van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit noemen we ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden