Rabobank De Langstraat publiceert maatschappelijk jaarverslag 2019

Foto: Rabobank

Rabobank De Langstraat publiceert vandaag maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin maatschappelijke verantwoording af. Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de lokale bijdrage van Rabobank aan mens, milieu en maatschappij.

Coöperatief dividend

Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend over 2019 verspreid in Nederland is 45,5 miljoen euro.

Rabobank De Langstraat heeft hiervan €411.548,- euro coöperatief dividend geïnvesteerd in de regio. Zo investeerde ze €200.000 middels Rabo ClubSupport in verenigingen en stichtingen in de regio. Een ander voorbeeld is verenigingsondersteuning, waarin ze samen met NOC*NSF verenigingen helpen zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Zo organiseerde V.V. Desk bijvoorbeeld een ‘Jong en Oud’ project, met als doel om oudere en minder mobiele inwoners van de gemeente uit te nodigen om bij DESK samen te komen, wedstrijden te bekijken en samen te praten over voetbal. Op deze manier hoopt V.V. Desk de onderlinge verbondenheid te stimuleren tussen de mensen van alle leeftijden die bij de club te gast zijn. Een ander voorbeeld is dat middels een bijdrage van het Stimuleringsfonds leerlingen van het d’Outremontcollege bouwden aan een door zonne-energie aangedreven boot om onderling te racen tijdens de Solar Challenge.

Infographic met maatschappelijke impact voor de regio

Een van Rabobanks speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk. Directievoorzitter Dick van Rhee over de bijdrage van deze lokale bank voor de regio: “Rabobank De Langstraat streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particulieren klanten naar het realiseren van hun ambities voor een duurzame samenleving. Door onze financiële dienstverlening, kennis en relevante netwerken te verbinden, maken we samen de Langstraat sterker.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden