23 organisaties ondertekenen Waalwijks Sportakkoord

Het sportakkoord met John van Hoven (Wethouder Sport) en Marja Nieuwenhuis (adviseur lokale sport)
Foto: Pix4Profs / Jules van Iperen

Op dinsdag 6 oktober tekenden 23 organisaties uit gemeente Waalwijk het Lokaal Sportakkoord. Gezamenlijk gaan zij aan de slag met diverse acties, met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Het ministerie van VWS sloot in de zomer van 2018 samen met de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een nationaal Sportakkoord. De gemeente Waalwijk en betrokken lokale partners werkten in aansluiting daarop aan een breed gedragen Waalwijks Sportakkoord. Aanvankelijk gingen zo’n 60 organisaties met elkaar in gesprek. Uiteindelijk verbinden zich 23 partijen zich aan de uitwerking en realisatie van het Waalwijks Sportakkoord: Mikz kinderopvang, Fysiotherapie Elegance, badmintonclub FST, Fysio Totaal Waalwijk, ContourdeTwern, Langstraat Shooters, atletiekvereniging Acw’66, Stichting Samen RKC, zwemvereniging WZV, Schaakvereniging Waalwijk, Pro Patria Sprang-Capelle, Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant, Goalball Vereniging Waalwijk, Hartlopenwerkt, handbalvereniging Tachos, volleybalvereniging Atak’55, Jongerencentrum De Tavenu, het Beweegburo, Stichting Sport als Middel, GGD Hart voor Brabant, Walewyc Mavo, tafeltennisvereniging TTV en gemeente Waalwijk.

Kansrijke acties

Samen gaan zij aan de slag met drie thema’s: Inclusief sporten en bewegen & vaardig in bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur en Duurzame sportinfrastructuur. Binnen deze thema’s zijn verschillende kansrijke acties benoemd, die de komende tijd verder worden uitgewerkt en waar mogelijk worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het stimuleren van beweegvaardigheden voor de jongste jeugd (tot 6 jaar), het ontwikkelen van sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare inwoners, zoals mensen met een beperking, chronisch zieken en mensen met een laag inkomen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor (meer) sport en beweging in de openbare ruimte. Voor het op gang brengen van de uitvoering van deze acties wordt door het Rijk een budget van driemaal € 30.000 beschikbaar gesteld. Op dinsdag 6 oktober was een gezamenlijke kick-off gepland. In verband met de RIVM-maatregelen kon deze niet doorgaan. Dankzij een aangepast programma konden de 23 partijen toch hun eerste ideeën delen. De komende tijd wordt hier een vervolg aangegeven.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden