Zeven dagen per week trainingen op sportpark Eikendonk

Sportpark Eikendonk bij avond, alle velden voorzien van duurzame LED verlichting
Foto: Airpro Waalwijk

WAALWIJK – Twee maanden lang hing vanwege corona de ketting om de poort van sportpark Eikendonk. Eind april mocht van Den Haag door de jeugd weer worden getraind, maar alleen onder strikte en zeer strenge voorwaarden. WSC stond voor de taak om voor haar 500 jeugdleden (en eventuele niet-leden) een passende oplossing te bedenken waarbij de veiligheid uiteraard voorop stond en daarnaast te voorzien in aangepaste, maar hoogwaardige voetbaltrainingen.

Toen premier Rutte in april het sein op groen zette voor de hervatting van de trainingen bij de jeugd was er de nodige opluchting in de voetballerij. Eindelijk mocht er weer tegen een bal worden getrapt! Maar aan de herstart was een flinke lijst met voorwaarden verbonden. Begrijpelijk, gezien de ernst van de situatie waar we allemaal in terecht zijn gekomen. Maar voorwaar geen sinecure voor een club met zo’n 500 voetballende jongens en meisjes.

PROTOCOL

Een aantal leden van het hoofdbestuur, de jeugdcommissie en het voetbaltechnisch kader van de jeugd stak de koppen bij elkaar om een goed en doordacht protocol in elkaar te timmeren. Daarbij stonden veiligheid en gezondheid op de absolute eerste plaats. Dat was belangrijker dan snelheid. Bij WSC heeft men immers te maken met een forse jeugdafdeling inclusief de trainers en toezichthouders, die allemaal volgens het protocol aan de slag moesten. Net als bij de meeste grote voetbalclubs werden de trainingen op sportpark Eikendonk hervat in de week van 4 mei.
Het protocol moest aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Denk hierbij onder andere aan een goede haal- en brengregeling, aankomst en vertrek in stappen (niet allemaal tegelijk) om samenscholingen te voorkomen, alléén toegang tot het sportpark voor spelers, speelsters, trainers en toezichthouders (dus géén ouders en/of andere belangstellenden). Eén en ander diende nauwkeurig te worden afgestemd met het speciaal opgerichte crisisteam van de gemeente Waalwijk. Dat gaf ook haar zegen aan de goed doordachte opzet van de oranje-zwarten.

DE HERSTART

Het resultaat was een strak plan van aanpak, waarbij de onderbouw (jeugd t/m 12 jaar) gaat trainen op de weekavonden om 18.00 uur en de bovenbouw (13 t/ 18 jaar) om 19.30 uur. Enkele teams trainen ook op zaterdag. Tussen de trainingen is er ruim voldoende tijd om conform het protocol te vertrekken, aan te komen en te starten. Alle van toepassing zijnde regels werden duidelijk naar de achterban gecommuniceerd via de clubwebsite en de overige clubmedia, compleet met plattegronden, routing en kiss & ride locaties.

Vanaf de eerste dag zijn de trainingen zonder wanklank verlopen. Men houdt zich goed aan de regels, niet alleen wat betreft de zaken rondom de trainingen, maar ook op de velden zelf. De bovenbouw dient immers de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Van begin af aan was de opkomst bij de trainingen méér dan uitstekend te noemen.

MAATWERK TRAININGEN

Nadat alle protocollaire zaken waren ingevuld stond de club voor nóg een uitdaging: de trainingen. Voor de onderbouw gelden op het trainingsveld weinig beperkende maatregelen. De oefenmeesters kunnen hier vrijwel normale trainingen verzorgen. Dat geldt zeker niet voor de bovenbouw, waar tijdens de oefensessies de ‘1,5 meter distance’ in acht dient te worden genomen. Het voetbaltechnisch kader heeft dan ook besloten om met alle elftallen in deze categorie (13 t/m 18 jaar) te gaan werken in circuit vorm, in kleine groepen van rond de 8 personen. Elke groep werkt tijdens een training vier oefeningen af, waarbij de trainers maximaal toezicht kunnen houden op zowel de voetbaltechnische aspecten als op de veiligheid (de 1,5 meter).

Onder leiding van hoofd jeugdopleiding Norbert Rebsch wordt de trainingsoefenstof zorgvuldig samengesteld. Daarbij krijgt hij input van de overige (jeugd)selectietrainers van WSC, die bij elkaar tientallen jaren ervaring hebben en waarvan er alleen al bij de jeugd dit seizoen minstens vijf beschikken over het diploma UEFA-C of hoger. Via de KNVB is ook oefenstof beschikbaar en dit alles stelt de club in staat om maatwerk te leveren bij de jeugdtrainingen voor de bovenbouw. Perfect afgestemd op de beperkingen die er zijn, maar voetbaltechnisch van een zo hoog mogelijk niveau en met de nodige variatie.
De trainers ontvangen de oefenstof één dag van te voren in hun mailbox, waardoor zij zich goed kunnen voorbereiden. Verreweg de meeste teams trainen op deze wijze twee maal per week en zoals gezegd, de opkomst is erg hoog.

Het stemt tot tevredenheid dat dankzij de inspanningen van een groot aantal mensen WSC haar voetballende jeugdleden de best denkbare trainingsoplossing kan bieden die in dit coronatijdperk mogelijk is. Andermaal een bevestiging van de goede en toonaangevende naam die WSC al vele jaren heeft met haar jeugdafdeling, waar niet alleen maar aandacht is voor de selectieteams.

SENIOREN

Inmiddels hebben ook de seniorenelftallen toestemming gekregen om de trainingen te hervatten. Voor hen gelden dezelfde regels als bij de bovenbouw bij de jeugd: 1,5 meter afstand in acht nemen tijdens de trainingen. Deze teams zijn inmiddels ook ingeroosterd, verdeeld over weekdagen en weekend. Momenteel wordt er alle dagen van de week, van maandag tot en met zondag, getraind op sportpark Eikendonk!

Hoelang het nog gaat duren met de aangepaste ‘coronaproof’ trainingen is op dit moment niet te zeggen. De club prijst zich gelukkig dat ze de beschikking heeft over twee moderne kunstgrasvelden, beide voorzien van duurzame LED-verlichting. Wanneer de natuurgrasvelden in herstel gaan heeft WSC nog altijd volop ruimte om te kunnen blijven trainen, zeven dagen per week, wellicht een hele zomer lang.

AANWAS

De oproep van premier Rutte aan de sportverenigingen om ook niet-leden de mogelijkheid te geven om mee te trainen heeft zijn uitwerking bij WSC niet gemist. In de voorbije weken mocht de club een 25-tal nieuwe gezichten verwelkomen, jongens en meisjes, verdeeld over alle leeftijdscategorieën. En de poort van sportpark Eikendonk staat wat dat betreft nog altijd open! Als je wilt kennismaken met voetbal en/of WSC dan hoef je alleen maar een mailtje te sturen naar [email protected]. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de club: www.wscwaalwijk.nl. Bij WSC zijn zowel jongens als meisjes welkom.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden