Portefeuilleverdeling college Waalwijk bekend

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

WAALWIJK – Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66 vormen de komende vier jaar een coalitie in Waalwijk. Vijf wethouders John van den Hoven (Lokaal Belang), Ronald Bakker (VVD), Dilek Odabasi (GroenLinksAf), Sheila Schuijffel (D66) en Ad de Jong (Lokaal Belang) werken samen met burgemeester Sacha Ausems door aan het Waalwijk van nu en morgen. De ambities en plannen hebben zij beschreven in het coalitieakkoord: ‘Samen werken aan de toekomst’.

BURGEMEESTER (SACHA AUSEMS)

 • Algemeen bestuur (publiekszaken, communicatie, representatie, personeel, organisatie en strategie).
 • Openbare orde & veiligheid
 • Handhaving
 • Democratische vernieuwing
 • Regionale samenwerking

WETHOUDER LOKAAL BELANG (JOHN VAN DEN HOVEN)

Transformatie binnenstad

 • 1e locoburgemeester
 • Wijkwethouder binnenstad
 • Financiën
 • Programma Binnenstad
 • Vrije tijd (sport, cultuur, evenementen, recreatie, toerisme en citymarketing)
 • Openbare werken

In goed overleg heeft wethouder John van den Hoven besloten zijn werkzaamheden per direct neer te leggen tot na het zomerreces. Hij doet dit vanwege privé-omstandigheden.

WETHOUDER VVD (RONALD BAKKER)

Realisatie Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en Haven 8 Oost Afronding

 • 2e locoburgemeester
 • Wijkwethouder Zuid
 • Economische Zaken (Midpoint, ontwikkeling industrieterreinen, Haven 8 Oost Afronding, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), Smart Port, arbeidsmigranten short-stay)
 • Werk & inkomen (Baanbrekers en participatiewet)
 • Sociale, fysieke en informatieveiligheid
 • Informatiesamenleving (datagedreven werken, Smart City, automatisering, digitalisering, dienstverlening en deregulering)

WETHOUDER GROENLINKSAF (DILEK ODABASI)

Transformatie Sociaal Domein

 • 3e locoburgemeester
 • Wijkwethouder Waspik
 • Programma Jeugd, Jeugdbeleid en stop the braindrain
 • Sociaal domein coördinerend wethouder (Team WijZ, jeugdzorg, WMO en armoedebeleid)
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs en kinderopvang

WETHOUDER D66 (SHEILA SCHUIJFFEL)

Duurzaamheidsopgave, participatie en inclusie

 • 4e locoburgemeester
 • Wijkwethouder Noord
 • Programma Duurzaamheid (klimaat, energie, warmte en circulariteit)
 • Milieu, natuur & landschap (grondstoffenbeleid, afval, groenbeleid, landbouw, water, Westelijke Langstraat en dierenwelzijn)
 • Inclusieve samenleving (leefbaarheid, coördinatie wijkgericht werken, inwonersparticipatie, burgerbegroting, WIJ-dienstencentra, integratie nieuwe Waalwijkers en opvang statushouders)
 • Gemeentelijk vastgoed

WETHOUDER LOKAAL BELANG (AD DE JONG)

Woningbouwopgave en invoering Omgevingswet

 • 5e locoburgemeester
 • Wijkwethouder Sprang-Capelle
 • Fysieke domein (wonen, bouwen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing)
 • Mobiliteit (verkeer, vervoer en parkeren)
 • Omgevingswet (vergunningverlening en omgevingsdienst
 • Grondbedrijf
 • Monumenten en archeologie

De portefeuille van wethouder John van de Hoven wordt tijdelijk vervangen: Binnenstad (wethouder Ad de Jong), Financiën en Openbare werken (wethouder Ronald Bakker), Vrije tijd, sport en cultuur, governance schoenenmuseum (wethouder Dilek Odabasi).

Cookieinstellingen