Waalwijk krijgt een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Vlnr: Marcel Veraa, Peter Plaisier, John van den Hoven en Berry van Noije
Foto: Jan Stads / Pix4Profs

WAALWIJK – Van 11 oktober tot 15 november 2021 liep er een stemming om het draagvlak voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) te meten. Doordat te weinig stemgerechtigden hun stem uitbrachten, was een uitspraak over een duidelijk “ja” of “nee” niet mogelijk. Een BIZ is dusdanig belangrijk voor de toekomst van het centrum van Waalwijk, dat dit vraagt om een uitgesproken keuze van de betrokken ondernemers en pandeigenaren. Daarom is besloten tot een nieuwe stemronde door de gemeente. Deze liep van 26 november t/m 10 december 2021. Het resultaat van deze stemming is nu bekend: de BIZ gaat door!

De uitslag

Om te kunnen spreken van een geldige uitslag moet de draagvlakmeting voldoen aan 5 voorwaarden*. Aan alle voorwaarden is voldaan. Het percentage geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 53,5%. De opkomst onder de gebruikers is 56,4% en onder pandeigenaren 51,2%. Van de uitgebrachte stemmen heeft 72,4% van de pandeigenaren en 81,3% van winkeliers voor invoering van de BIZ gestemd. Onder de stemmers is er dus ruim voldoende draagvlak voor de invoering van de BIZ en investeringen in een aantrekkelijke binnenstad.

De eerste stemronde voldeed aan alle voorwaarden, met uitzondering van de opkomst onder gebruikers. Deze was toen 45,0%. Wethouder John van den Hoven over de uitslag: “Als portefeuillehouder ben ik uiteraard heel blij met deze uitslag. Investeren in de binnenstad is van belang voor onze stad en onze inwoners. Het is goed om te zien dat vastgoedeigenaren en ondernemers in de binnenstad ook hun steentje bij willen dragen.”

Waarom is een BIZ belangrijk?

Bij een BIZ investeren zowel ondernemers als pandeigenaren samen met de gemeente in het centrum. Een BIZ is van groot belang voor de toekomst van het centrum en alles wat daar te doen en zien is. Denk aan het organiseren van evenementen, extra koopavonden en de aankleding, zoals kerstverlichting en hanging baskets. Maar ook aan professionele bemiddeling en begeleiding voor ondernemers en pandeigenaren om leegstand te verminderen. Het tot leven brengen van een BIZ vraagt om betrokkenheid van de ondernemers en pandeigenaren. Natuurlijk voor het belang van henzelf, dat van inwoners en voor het signaal dat daarvan uitgaat richting politiek en andere betrokken partijen.

Wat gaat er nu gebeuren?

De BIZ vervangt de reclamebelasting en gaat in per 1 januari 2022. Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting BIZ Waalwijk Centrum en de gemeente, gaat de gemeente over tot het opleggen van de BIZ-belasting. De geïnde bedragen worden overgedragen aan de Stichting BIZ. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De gemeente ziet toe op de uitvoering en uitgaven.

* 5 Voorwaarden voor een geldige draagvlakmeting:

  1. Opkomstpercentage is tenminste 50% of hoger
  2. Tenminste 66,7% heeft vóór invoering gestemd
  3. De som WOZ-waarden van de gebruikers en eigenaren die voor invoering gestemd hebben is hoger dan die van de tegenstemmers
  4. Tenminste 50% van de eigenaren en 50% van de gebruikers hebben gestemd
  5. Tenminste 50% van de eigenaren en 50% van de gebruikers hebben vóór invoering gestemd
Cookieinstellingen