Raadsvergaderingen en -bijeenkomsten gemeente Waalwijk (september/oktober)

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

WAALWIJK – De komende tijd vergadert de raad fysiek. Vanwege de coronacrisis is de raadzaal niet voor het publiek toegankelijk. Alle vergaderingen zijn live te volgen via https://waalwijk.notubiz.nl/live

Donderdag 30 september om 19.30: Debat & Besluit (B)

In deze raadsvergadering debatteert en neemt de raad een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

 • Verkeersmaatregelen omgeving Hooipolder: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet t.b.v. aanpak onderliggend wegennet knooppunt Hooipolder
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Akkerlaan 20’
 • Afvalproeven Grondstoffenbeleidsplan Fase II
 • Aansluiting zwembad Olympia op warmtenet Akkerlanen
 • Bestemmingsplan Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)
 • Initiatiefvoorstel Plaatsing mobiele rolstoelvriendelijke toilet in het centrum
 • Bezwaarschrift ontheffing ingezetenschap wethouder Daandels
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk 2022-2026

Hier treft u de agenda en de stukken

Donderdag 7 oktober om 19.30: Input

De e-Input is een online vergadering en bestaat uit twee delen:

 1. Vragenronde
  Raadsleden stellen vragen aan het college over raadsvoorstellen die op Besluit (A) op 14 oktober staan
 2. Informatieronde
  Het college informeert de raad over het volgende onderwerp:
  – Stand van zaken herhuisvesting Baanbrekers
  – Participatie bij ruimtelijke ordening

Hier treft u de agenda en de stukken

Donderdag 14 oktober 19.30 uur: Forum

Bij het forum kunnen inwoners, organisaties en de raad bespreken raadsvoorstellen, die op de agenda staan van Besluit (A) van 14 oktober èn brieven aan de raad.
Hier treft u de agenda en de stukken

Na het e-Forum: Besluit (A)
In deze vergadering stelt de raad vast welke raadsvoorstellen hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. B-stukken) zijn. A-stukken neemt de raad zonder discussie aan. B-stukken komen op de agenda van het Debat & Besluit (B) op donderdag 11 november. De volgende raadsvoorstellen staan op de agenda:

 • Beschikbaar stellen krediet 108.250 EURO voor maatregelen op de rijbaan van de Taxandriaweg en Biesboschweg t.h.v. de fietsoversteken ter verbetering van de verkeersveiligheid
 • Toestemming aan college voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant (2022)
 • (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan “Waalwijk- Kasteellaan”
 • Voorstel tot verlenging van het contract met PWC voor de accountantscontrole
 • Wijzigingen begrotingen 2021 en 2022 GGD Hart van Brabant
 • Derde wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Beleidsplan voor gezondheid in de omgevingsvisie
 • Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
 • Beleidsplan en Uitvoeringsregeling Wmo 2022

Hier treft u de agenda en de stukken`

Donderdag 21 oktober: 19.30 uur Inspraak- en informatiebijeenkomst begroting 2022

Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen:

 1. Inspraakronde waar inwoners en organisatie kunnen inspreken (max. 5 min)
 2. Vragenronde waar raadsleden en fractievolgers vragen kunnen stellen aan het college over wat is besproken bij de inspraakronde, over de begroting 2022 én over de raadsvoorstellen die op de agenda van de begrotingsvergadering van 4 november.

Hier treft u de agenda en de stukken

 

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden