Raadsvergaderingen en -bijeenkomsten Gemeente Waalwijk (juni)

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

De komende tijd vergadert de raad zowel digitaal (de e-vergaderingen) als fysiek. Vanwege de coronacrisis is de raadzaal niet voor het publiek toegankelijk. Alle vergaderingen zijn live te volgen via https://waalwijk.notubiz.nl/live

Donderdag 10 juni om 19.30: e-Debat & Besluit (B)

In deze raadsvergadering debatteert en neemt de raad een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

 • Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Baanbrekers
 • Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Omgevingsdienst OMWB
 • Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Hart van Brabant/ROM
 • Toelating tijdelijk benoemd raadslid
 • Bestemmingsplan Drogerij 55
 • Bijdrage grootste museum van Nederland
 • Aanvullende garantstelling SSC’55
 • Initiatiefvoorstel Wijziging Kadernota grootschalige opwek duurzame energie
 • Vaststellen Regiobod REKS
 • Krediet HVO-tankinstallatie gemeentewerf
 • Gebiedsspecifiek beleid PFAS
 • Beleidskader inburgering
 • Mobiliteitsvisie

Hier treft u de agenda en de stukken

Donderdag 17 juni om 19.30: e-Input

De e-Input is een online vergadering en bestaat uit twee delen:

 1. Vragenronde
  Raadsleden stellen vragen aan het college over raadsvoorstellen die op Besluit (A) op 27 mei staan
 2. Informatieronde
  Het college informeert de raad over het volgende onderwerp:
  – Stand van zaken herhuisvesting Baanbrekers
  – Participatie bij ruimtelijke ordening

Hier treft u de agenda en de stukken

Donderdag 24 juni 19.30 uur: e-Forum

Bij het e-forum kunnen inwoners, organisaties en de raad bespreken raadsvoorstellen, die op de agenda staan van Besluit (A) van 24 juni èn brieven aan de raad.

Reeds geagendeerd:
• Ingekomen stuk nr 127a van de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering 27 mei 2021: brief inwoner Waalwijk inzake kunstwerk Gudmundsson

Hier treft u de agenda en de stukken

Aanmelden voor het e-Forum op 24 juni
Wilt u meepraten over een raadsvoorstel dat op de agenda van Besluit (A) staat (zie hieronder)? U kunt zich hiervoor aanmelden tot 21 juni. Stuur een mail naar [email protected] onder vermelding van het onderwerp en uw telefoonnummer. Vervolgens nemen wij contact met u op en leggen we u uit hoe dit in z’n werk gaat.

Na het e-Forum: Besluit (A)
In deze vergadering stelt de raad vast welke raadsvoorstellen hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. B-stukken) zijn. A-stukken neemt de raad zonder discussie aan. B-stukken komen op de agenda van het Debat & Besluit (B) op woensdag 7 juli.

De volgende raadsvoorstellen staan op de agenda:

 • Nota grondexploitatie
 • Jaarrekening 2020
 • Krediet herinrichting van de markt & Raadhuisplein
 • Onttrekking van een gedeelte van de Schouwslootweg in Waalwijk aan het openbaar verkeer
 • Aanvullende financiering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
 • Voorjaarsbericht 2021

Hier treft u de agenda en de stukken

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden