Gemeente start preventief bestrijden eikenprocessierups

Foto: GGD

De gemeente Waalwijk start binnenkort weer met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. De eerste rupsen zijn aangetroffen, maar hebben nog geen brandharen die de overlast veroorzaken. Hét moment om te starten met preventieve bestrijding. Dat gebeurt niet alleen overdag, maar ook ’s avonds, in de nacht en ’s ochtends vroeg.

Op plekken waar beschermde dagvlindersoorten voorkomen, worden curatieve maatregelen getroffen. De rupsen worden met een zuigmethode weggehaald. Er wordt ook gewerkt aan natuurlijke bestrijding. Zo hing de gemeente eerder al veel nestkastjes op voor koolmezen en pimpelmezen en wordt er gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit.

De bladeren van bomen waar de eikenprocessierups zich mee voedt, worden bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari WG). Dat wordt herhaald zodat de rupsen geen brandharen kunnen ontwikkelen. Als de rupsen eten van bespoten bladeren sterven ze. Het bespuiten van de rupsen zelf leidt niet tot bestrijding.

Milieuvriendelijk

Het preventief bestrijden gebeurt milieuvriendelijk. Xentari WG is een middel dat ervoor zorgt dat de eiwitten in de maag van de rups kristalliseren zodat de rups sterft aan de beschadigingen in de maag. De rupsen sterven ongeveer een week na het eten van het blad. Het middel is zeer effectief voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Het middel heeft geen negatieve uitwerking op de veiligheid van mensen, vee en huisdieren. Xentari WG breekt binnen 14 dagen af.

Curatieve bestrijding

Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen op locaties waar beschermde dagvlindersoorten voorkomen, is in strijd met de natuurwetgeving. Als beschermde soorten het onmogelijk maken om preventief maatregelen te nemen, bieden curatieve maatregelen een uitkomst. Rupsen kunnen dan bestreden worden door ze weg te zuigen. Beschermde soorten worden zo ontzien. Omdat deze methode een groter (gezondheids-)risico met zich meebrengt voor de uitvoerende medewerkers, wordt deze methode uitsluitend toegepast als de volksgezondheid in het geding komt of dreigt te komen. De zuigmethode wordt ook toegepast als er in een later stadium nesten gemeld worden.

Natuurlijke bestrijding

In principe zorgen natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, roofwantsen en vogels voor een natuurlijk evenwicht. De eikenprocessierups is een vanuit het zuiden oprukkende soort die hier nog geen plek heeft in de ecosystemen van eten en gegeten worden. Dat is juist een voorwaarde voor de natuur om de overlast zelf aan te kunnen pakken. De mens en dus de gemeente kan hierin een handje helpen. Waalwijk probeert een goede basis te creëren voor natuurlijke vijanden waar ze zich kunnen vestigen. Daarom zijn er de afgelopen tijd veel nestkastjes voor koolmezen en pimpelmezen opgehangen. Daarnaast werkt de gemeente aan het vergroten van de biodiversiteit door onder andere bloemrijke bermen te ontwikkelen. Deze natuurlijke bestrijding kost echter tijd en heeft voornamelijk effect op lange termijn.

Kijk op voor meer informatie op www.waalwijk.nl/eikenprocessierups

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden