Gemeente Waalwijk is op zoek naar ervaringen sporters met een beperking

Foto: Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant

Gemeente Waalwijk wil dat ook mensen met een beperking kunnen sporten of bewegen. Daarvoor moeten natuurlijk wel passende mogelijkheden zijn. Gemeente Waalwijk roept mensen met een beperking en ook zorgprofessionals, sportaanbieders, vrijwilligers en mantelzorgers op om hun ervaringen en tips te delen.

Gemeente Waalwijk zet zich al jaren in om inwoners te stimuleren tot actieve deelname aan sport en beweging. Daarbij wil de gemeente ook nadrukkelijk aandacht schenken aan inwoners met een beperking. Wethouder John van den Hoven, verantwoordelijk voor sport: “Sporten moet voor mensen met een beperking net zo vanzelfsprekend en toegankelijk zijn als voor iedere andere inwoner. We weten echter niet goed genoeg wat de behoeften zijn van mensen met een beperking. Om na te gaan welke belemmeringen mensen mogelijk ervaren als ze willen sporten of bewegen, is een enquête opgesteld. We vragen zowel ervaringsdeskundigen als zorgprofessionals, aanbieders van sport, vrijwilligers en mantelzorgers om hun mening. Welke knelpunten ervaren mensen met een beperking als ze in Waalwijk willen sporten? Wat zou hen helpen om (meer) te gaan sporten of bewegen? Op basis van alle informatie gaan we kijken of en hoe we belemmeringen kunnen wegnemen. De input van ervaringsdeskundigen en ook van mensen die nauw bij hen betrokken zijn, is hiervoor erg belangrijk.”

Er zijn twee vragenlijsten opgesteld. Een versie voor ervaringsdeskundigen en een versie voor (zorg)professionals, sportaanbieders, vrijwilligers, mantelzorgers en anderen die mensen met een beperking begeleiden. Beide vragenlijsten zijn te vinden op de website www.waalwijk.nl/aangepastsporten. Reageren kan tot en met donderdag 25 maart.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden