Extra raadsvergadering 14 april

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

WAALWIJK – Afgelopen donderdag, 9 april vond de eerste digitale vergadering van de raad van de gemeente Waalwijk plaats. Burgemeester Nol Kleijngeld en griffier Guus Kocken zaten in een nagenoeg lege raadzaal met meer laptops dan mensen. Formeel kon de raadsvergadering eerder die avond niet geopend worden omdat -vanwege de coronacrisis- niet het verplichte aantal raadsleden (meer dan de helft) fysiek aanwezig was.

Digitaal kon de raad wel vergaderen en dat gebeurde direct daarna. In deze digitale vergadering werden geen formele besluiten genomen, maar de raadsleden gaven wel hun standpunten ten aanzien van de besluitvorming.

De burgemeester schreef een nieuwe raadsvergadering op 14 april uit. Voor die raadsvergadering geldt de regel van de aanwezigheid van de meerderheid van de raadsleden niet. Dus deze raadsvergadering kan ongeacht het aantal aanwezige raadsleden plaatsvinden. In de vergadering van 14 april komen dezelfde onderwerpen als in de vergadering van 9 april aan de orde, waarover de raadsleden hun standpunten al duidelijk gemaakt hebben.

De raadsvergadering van 14 april, 19.30 uur is vanwege de coronacrisis niet fysiek toegankelijk maar live te volgen via: https://bit.ly/3b0diWr
De digitale vergadering van 9 april is terug te zien via: https://bit.ly/3awCrIb