Gemeente werkt samen met verenigingen en partners aan Waalwijks Sportakkoord

Foto: Gemeente Waalwijk

WAALWIJK – Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van ons land een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen, werd in 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten. Om daar lokaal invulling aan te geven, neemt de gemeente Waalwijk het voortouw om een Waalwijks Sportakkoord te sluiten met sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Tijdens drie bijeenkomsten zijn zij welkom om van gedachten te wisselen over verschillende thema’s.

“Het Nationaal Sportakkoord stelt zich ten doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In dat Sportakkoord zijn meerdere ambities vastgelegd, waar wij lokaal invulling aan kunnen geven”, legt Ronald Bakker, wethouder van gemeente Waalwijk uit. “Het sportakkoord is echter niet alleen van de gemeente. Wij zijn slechts een partner; het sportakkoord is een samenwerking tussen meerdere partijen; sportverenigingen, professionals, maatschappelijke organisaties en anderen. Met hen willen we een Waalwijks Sportakkoord sluiten. Om er vervolgens uitvoering aan te geven, stelt het Rijk ons voor dit jaar en voor 2021 een jaarlijks bedrag van € 30.000 beschikbaar.”

Breed gedragen akkoord

Om te komen tot het Waalwijks Sportakkoord heeft de gemeente Waalwijk het nodige voorwerk gedaan. Mede op basis van de input uit het landelijke sportakkoord zijn drie thema’s geformuleerd, waarover de gemeente met alle betrokken partijen in gesprek wil. Bakker: “Rode draad is sportplezier. Hoe gaan en blijven onze inwoners sporten en bewegen? Graag verkennen we met alle partners in de gemeente Waalwijk de mogelijkheden en kansen. Wat willen de organisaties, wat zijn de ambities? Samen willen we tot een breed gedragen akkoord komen. Het streven is een gezamenlijke aanpak, leidend tot effectieve en efficiënte oplossingen.”

Drie themabijeenkomsten

Op maandag 17 februari, dinsdag 18 februari en woensdag 19 februari vinden drie themabijeenkomsten plaats in Sporthal De Slagen. Bakker: “Op maandag 17 februari gaan we in gesprek over het thema ‘Inclusief sporten en bewegen & vaardig in bewegen’. Dit thema gaat onder meer over het wegnemen van belemmeringen en vergroten van participatie van met name kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die re-integreren, ouderen, mensen die in armoede leven, arbeidsmigranten, mensen met een chronische ziekte en mensen met een beperking. Op dinsdag 18 februari zoomen we in op het onderwerp ‘vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur’. Insteek is dat we de sportverenigingen willen versterken en in hun kracht zetten. Dat doet de gemeente Waalwijk al actief, onder meer via het programma GO Waalwijk. Waaraan is behoefte, wat kunnen of moeten we nog meer doen? Hoe zorgen we ervoor dat verenigingen gezond zijn en blijven, hoe zorgen we voor een veilig sportklimaat? Op de derde avond, woensdag 19 februari, belichten we de duurzame sportinfrastructuur. Zijn er aanpassingen in capaciteit of kwaliteit nodig? Hoe kunnen we de openbare ruimte benutten voor sport en beweging?” De wethouder hoopt op een grote opkomst. “Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we werk maken van ambities. Ik ben benieuwd naar de input van alle organisaties. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen tot een mooi Waalwijks Sportakkoord gaan komen.”

Aanmelden voor de themabijeenkomsten kan tot en met woensdag 12 februari door te mailen naar [email protected]. Meer informatie is te vinden op www.gowaalwijk.nl