107 miljoen euro voor woningen in gemeente Waalwijk

Foto: Pixabay.com

Jaarlijks maakt de gemeente Waalwijk prestatieafspraken met wooncorporatie Casade en met de huurdersbelangenverenigingen die actief zijn in Waalwijk. De prestatieafspraken voor 2020 zijn 16 december getekend.

Hierin staan afspraken over beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, over wonen en zorg, duurzaamheid, armoedebestrijding en leefbaarheid. De belangrijkste afspraken zijn een groei in het aantal sociale huurwoningen en doorstroming in de woningmarkt bevorderen.

Het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Waalwijk stijgt de komende jaren. Casade realiseert 67 woningen aan de Grotestraat en ongeveer 75 woningen in Besoyen. Daarnaast bouwt zij in Bloemenoord nieuwe appartementen. Zes bestaande appartementencomplexen worden gesloopt. Hiervoor komen zes nieuwe gebouwen terug met in totaal 250 appartementen. De nieuwe appartementen zijn allemaal gasvrij, energiezuinig en geschikt voor langer zelfstandig wonen.

Doorstroming

De woningmarkt in Nederland zit behoorlijk vast. “Dit heeft ook effect op de doorstroming binnen onze sector”, vertelt directeur-bestuurder Roel van Gurp van Casade. “Inwoners moeten daardoor langer zoeken naar een sociale huurwoning. Vooral jonge mensen hebben daar last van. Om de slaagkansen van starters te vergroten, gaan we meer woningen via loting aanbieden.”

Investeringen

Casade investeert de komende vijf jaar bijna 107 miljoen euro in nieuwbouw in de gemeente Waalwijk en ruim 68 miljoen euro in het verbeteren van bestaande woningen. Met deze verbeteringen worden deze woningen onder andere duurzamer en toekomstbestendig. Wethouder Eric Daandels is blij met deze investeringen: “Het is goed om te zien dat de komende jaren zoveel wordt geïnvesteerd in onze gemeente. Met de komst van nieuwe woningen en het bevorderen van de doorstroming moet het makkelijker worden voor inwoners om aan een sociale huurwoning in de gemeente Waalwijk te komen.”

Bron: Gemeente Waalwijk

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden