Geen misstanden bij integrale controle met het oog op mensenhandel en uitbuiting

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

Dinsdag 18 juni vond er een integrale controle plaats bij diverse groente- en fruittelers in de gemeente Waalwijk. Samen met politie, vreemdelingenpolitie (AVIM), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) controleerde de gemeente Waalwijk de locaties in het kader van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Tijdens de controles werden geen misstanden aangetroffen.

Door het seizoensgebonden karakter van groente- en fruittelers zijn er nu veel arbeiders tijdelijk aan het werk in deze branche. Deze tijdelijke werknemers zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Denk hierbij aan het overtreden van de wettelijke arbeids- en rusttijden, geen minimumloon betalen of zelfs illegaal mensen aan het werk hebben.

Door als één overheid aanwezig te zijn zien we meer en kunnen we een helpende hand bieden richting werkgever en werknemers. Door nauw samen te werken, informatie met elkaar te delen en verschillende bevoegdheden te gebruiken zijn we beter in staat om mensenhandel en arbeidsuitbuiting in de gemeente Waalwijk tegen te gaan.

Georganiseerde Criminaliteit

In Brabant en Zeeland pakken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst binnen de Taskforce Brabant Zeeland samen de georganiseerde criminaliteit aan. Eén van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit noemen we ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting.