Burgemeester Kleijngeld reikt acht Koninklijke onderscheidingen uit

Foto:

Burgemeester Nol Kleijngeld heeft vrijdag 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners van de gemeente Waalwijk mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zeven onderscheidingen werden in de raadszaal van het stadhuis in Waalwijk uitgereikt en de onderscheiding van de heer van Hooren vond plaats bij hem thuis in Waspik. Ze zijn allen benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer (Martin) Hulsenboom (76 jr.) uit Waalwijk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • 1981 – heden collectant en wijkhoofd voor de collecte van de Nederlandse Hartstichting.
 • 1986 – heden contactpersoon / coördinator vrijwilligerswerk van de gastvrouwen en de vrijwilligers van het ETZ.
 • 1986 – 1997 vrijwilliger en contactpersoon geweest voor het bestuur van de UVV Waalwijk en de vrijwilligers van de UVV en de Zonnebloem die in het
  ziekenhuis werkzaam waren.
 • 1995 – heden vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Besoyen als bezoekbroeder en voor het verjaardag fonds. Medewerker Kerkelijke activiteiten in
  Zorgcentrum Spoorwiel. (voorheen Samarja) Daarnaast is hij lid van de werkgroep wijkteams die hand-en-spandiensten en het onderhoud van tuinen etc. verrichten voor de oudere gemeenteleden.

Mevrouw J.S. (Jannie) Dekker-Borgers (79 jr.) uit Waalwijk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • 1976 – heden Vrijwilliger voor de Hervormde Gemeente Baardwijk. Naast de zorg voor het bezoeken van ouderen en zieken bood mevrouw pastorale
  ondersteuning.
 • 1985 – heden Gebedskring en organiseert wekelijks een gebedsbijeenkomst. Ze is coördinator van de wekelijkse programma met Bijbelverhalen. Mevrouw is coördinator en organisator tijdens de vakantiebijbelweken en van de hervormde vrouwendienst. Ze zette zich in voor de bazaars, rommelmarkten, de weekafsluiting van zorginstelling Samarja, de kindercrèche, de gemeentemiddagen en het Roemeniëproject

De heer J. (Hans) Van der Schans (52 jr.) uit Waalwijk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • 1988 – heden Vrijwilliger bij en penningmeester (1994/2002), voorzitter (2013/2016) van de raad van toezicht en voorzitter (2016-heden) van VV Neo’25 uit Waalwijk. Daarnaast was hij betrokken als jeugdleider en voorzitter van de commissie NEO’2020 en ondersteunde hij de financiële commissie. Namens de KNVB controleerde de heer Van der Schans de boekhouding van clubs uit de regio.
 • 2011 – 2017 bestuurslid van de Stichting Kersthuis Waalwijk. Deze stichting organiseerde het evenement voor twee goede doelen, nl. hospice Francinus de Wind en inloophuis Toon.
 • 2015 – heden penningmeester van de Alström Syndroom Stichting Nederland. De stichting zet zich in voor mensen met een zeldzame, erfelijke genetische ziekte.
 • 2015 – heden penningmeester van de Stichting Uitgeverij Baard & Kale uit Waalwijk. De stichting geeft columnbundels en de glossy ‘De Sjaak’ uit. De opbrengst wordt in een nieuwe uitgaven geïnvesteerd en in maatschappelijke en culturele activiteiten in Waalwijk.
 • 2017 – heden penningmeester van de Stichting Wollukse Kwis.

Mevrouw M.J. (Ria) Van de Sande (77 jr.) uit Waalwijk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • Mevrouw Van de Sande heeft, tot aan haar pensionering, als voedingsassistente gewerkt in het Twee Steden Ziekenhuis in Waalwijk. Tot op heden helpt ze haar neef op de wekelijkse markt bij het verkopen van groente en fruit.
 • 1980 – heden actief als vrijwilligster bij de parochies: Heilige Bernadette (van 1980 tot 2000) parochie Sint Clemens (2000-2016) en parochie Sint Jan de Doper (van 2016 tot heden) (ontstaan uit een fusie van zeven voormalige parochies) Mevrouw bezorgt het parochieblad en is een van de interieurverzorgsters.
 • 2002 – heden vrijwilligster bij zorginstelling Antoniushof van Stichting Maasduinen.
 • ….. – heden mantelzorger van een ernstige zieke vriendin. Naast het begeleiden van de vriendin naar artsenbezoeken verricht zij hand-en-spandiensten in het huishouden om het voor het gezin dragelijker te maken.

De heer J.J. (Jo) Vos (81 jr.) uit Sprang-Capelle – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • 1979 – heden Vrijwilliger bij Christelijk Gemengde Zangvereniging Hallelujah uit Sprang-Capelle. Van 1979 tot 2009 was hij penningmeester en stelt hij driemaal per jaar het programmaboekje samen voor de uitvoeringen.
 • 1994 – heden vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Waspik. Hij maakt als bestuurslid deel uit van de Commissie Bijstand, boekhouder en financiële controller voor de Kerkrentmeesters. Stelt het financieel meerjarenplan op en bewaakte de financiële situatie tijdens het restauratieproces van het kerkgebouw en het orgel. beheert de website en is actief in de Actie Kerkbalans.
 • 2000 – 2012 vrijwilliger bij Buurtbusvereniging Gansoijen in Waalwijk als chauffeur van de buurtbus.

De heer A.J. (Adriaan) van der Schans (63 jr.) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • 1984 – 2016 Vicevoorzitter (1984-2001) en voorzitter (2001-2016) van de studievereniging Guido de Bres (SGP)
 • 1990 – heden diaken (1990-2008) en ouderling (2008-heden) van de Kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Sprang-Capelle. Als diaken was hij, naast het verstrekken van financiële middelen, ook altijd zoekende naar de oplossing achter de financiële nood. Als ouderling staat hij altijd klaar voor gemeenteleden die problemen hebben of ziek zijn. Daarnaast gaat hij om toerbeurt de zondagse dienst voor en heeft leiding gegeven aan het jeugdwerk.
 • 2012 – heden Voorzitter van de Kerkenraad. Hij onderhoudt contacten met de leidinggevende van activiteiten, onderwijst een groep jongeren in de geloofsleer (vanaf oktober t/m april), bezoekt jaarlijks alle gezinnen en leden en doet wekelijks dienst tijdens een van de twee erediensten.

Mevrouw G. (Geertje) van der Schans-Versteeg (65 jr.) uit Sprang-Capelle – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • 1990 – heden Mevrouw Van der Schans-Versteeg is werkzaam in verpleegtehuis Salem als assistent Woongroepen.
 • Van 1990 – 2018 is zij chauffeur van het Oudercollectief ten behoeve van het Vervoer Bijzonder Onderwijs. Zij vervoert kinderen dagelijks van thuis uit naar het bijzonder onderwijs in Gorinchem.
 • Van 2002 – 2006 was mevrouw Van der Schans-Versteeg secretaris van Vrouwenvereniging Monica. Sinds 2006 tot heden is zij voorzitter van deze vereniging
 • Van 2008 – heden is zij vrijwilligster bij de afdeling Ichtus van Verpleegtehuis Salem. Cliënten worden in hun laatste levensfase begeleid en gesteund door het voeren van gesprekken of bieden van ontspanning.

De heer (Cees) Van Hooren (78 jr.) uit Waspik – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten

 • 1998 – heden Vrijwilliger bij respectievelijk IVN Mark en Donge in Oosterhout en IVN De Waerdman-De Langstraat in Waalwijk. Decorandus is lid van de veldwerkgroep en natuurgids. Daarnaast is hij cursuscoördinator van een natuurcompensatieproject.
 • 2005 – heden Lid van de werkgroep Natuur en Milieu van de Stichting Platform Waspik. Deze werkgroep zet zich met name in voor het behouden en beschermen van natuur, de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen / natuur en natuureducatie. De heer Van Hooren draagt bij aan het organiseren van activiteiten, het maken van plannen voor de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen, het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen en het coördineren en uitvoeren van plantwerkzaamheden.
 • 2006 – heden Vrijwilliger bij de basisschool De Veste in Waspik. De heer Van Hooren is (mede)organisator van de twee jaarlijkse natuuractiviteiten.
article
93677
Burgemeester Kleijngeld reikt acht Koninklijke onderscheidingen uit
Burgemeester Nol Kleijngeld heeft vrijdag 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners van de
https://waalwijk.nieuws.nl/gemeente/20190426/burgemeester-kleijngeld-reikt-acht-koninklijke-onderscheidingen-uit/
2019-04-26T14:45:40+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/364/2015/04/lintje.jpg
Gemeente, Nieuws