112

Registratie levenloos geboren kinderen in de basisregistratie personen (BRP)

Foto: Pixabay

Ouders die dat wensen, kunnen vanaf 3 februari 2019 hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het wordt vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie.

Indienen verzoek

Als u dit wenst kunt u een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u ingeschreven staat in de BRP. Uw verzoek bestaat uit een brief die door u is ondertekend en u stuurt een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee.

Zet de volgende informatie in uw verzoek:

  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • Uw verzoek om de gegevens van uw kind in uw persoonsgegevens op te nemen
  • De gegevens van uw kind (geboortedatum, geboorteplaats en de volledige naam
  • Als er een akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte en u heeft hiervan een kopie, stuurt u deze dan mee met uw verzoek
  • Is er een akte opgemaakt, maar u heeft hiervan geen kopie: geef dan in uw verzoek door op welke datum en in welke plaats de geboorte heeft plaatsgevonden. De gemeente Waalwijk zal de akte dan opvragen bij de betreffende gemeente.

Als er geen akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente waar de geboorte plaats heeft gevonden om de akte op te laten maken. Daarna kunt u verzoek in de gemeente waar u ingeschreven staat om registratie in uw persoonsgegevens.

Afhandeling verzoek

Binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan gevolg worden gegeven. De gegevens van uw kind worden dan op de persoonslijst van de verzoekende ouder opgenomen. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging van de gemeente. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en bij de medewerkers van de gemeente die geautoriseerd zijn om deze gegevens te zien. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. Elke ouder moet om die reden zelfstandig een verzoek indienen.

Meer informatie?

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk.

Op onderstaande website kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden