Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft 15 nieuwe vissteigers aangelegd langs het Drongelens Kanaal

Foto: Danny van Rooy/Multicolor visuals

WAALWIJK – Langs het Drongelens Kanaal heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland 15 hengelsportvlonders aangelegd ter hoogte van ‘t Stukske. Ook heeft het kanaal een ecologische verbetering ondergaan en is het op een natuurvriendelijke manier heringericht.

De 15 vlonders zijn in het voorjaar door Sportvisserij Zuidwest Nederland samen met HSV Visscherslust uit Waalwijk aangebracht, in overleg met Rijkswaterstaat. Ze zijn toegankelijk voor iedereen met een VISpas. De vlonders liggen aan de oostkant van de monding aan de oever, die voor een deel flauw is afgegraven om een luwe zone te creëren. Waterplanten als gele plomp, egelskop en fonteinkruid kunnen hier goed gedijen, net als zoetwatermosselen en riet. Een afrastering zorgt ervoor dat het riet ongestoord kan groeien en niet wordt opgegeten door ganzen.

Al deze herstelmaatregelen dragen bij aan de Kaderrichtlijn Water van de Europese Unie waarin is opgenomen dat uiterlijk 2027 al het water in Europa schoon en gezond is.

Het Drongelens Kanaal is geen natuurlijke waterloop. De waterweg is tussen 1907 en 1911 met name aangelegd om overtollig water rondom Den Bosch af te voeren naar de Maas. Het kanaal heeft ook een belangrijke natuurfunctie. Onder meer voor trekvis zoals de Europese Aal, die ernstig bedreigd wordt. Sportvissers wordt dan ook dringend verzocht onverhoopt gevangen exemplaren direct weer terug te zetten in hetzelfde water.

Sportvisserij Zuidwest Nederland is een overkoepelingsorganisatie van 200 plaatselijke hengelsportverenigingen die samen ruim 200.000 sportvissers vertegenwoordigen. Het belangengebied van Sportvisserij ZWN zijn de provincies Noord-Brabant, Zeeland en het grootste deel van Zuid-Holland.

Cookieinstellingen