Café Brein in Waalwijk

Foto: Pixabay

Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), partners, hulpverleners en andere geïnteresseerden. NAH treft iedereen, zowel jong als oud. Bij mensen met NAH is sprake van een hersenbeschadiging ten gevolge van bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, hersenkneuzing, ongeval of hersentumor.

Zoals jullie hebben gemerkt is ook de avond van Café Brein, die gepland stond op woensdag 2 september, niet doorgegaan. Dat heeft alles te maken met het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM. Wij snappen dat dit voor jullie nog moeilijker tijden zijn dan in een niet “corona” tijdperk. Als iemand in de tussentijd informatie of een luisterend oor nodig heeft, aarzel niet contact met ondergetekende op te nemen. We kunnen tijdens een persoonlijk gesprek (volgens richtlijnen RIVM) of telefonisch.

De eerstvolgende avond staat in principe gepland op 4 november. We zijn benieuwd wat u vindt van het wel of niet doorgaan van deze avond. We zorgen er dan uiteraard voor dat de richtlijnen goed gevolgd kunnen worden zoals het houden van afstand, het (vooraf) aanmelden. Zou u dan overwegen om te komen? Of vermijdt u voorlopig dit soort bijeenkomsten? Graag uw reactie naar [email protected] zodat we een inschatting kunnen maken. Ook tips en adviezen zijn welkom!

Nadere informatie over Café Brein wordt verstrekt door Ellen Willemse, telefoon: 06 2906 7317

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden