Sloop huisje aan de Winterdijk voor pleisterplaats

Foto: Rens Groenendijk

WAALWIJK – Aan de Winterdijk in Sprang-Capelle, ter hoogte van Stoeterij Hoefnagel, staat op nummer 3 een vervallen huisje. Een troosteloze aanblik, maar daar komt spoedig verandering in. Volgens een Collegebesluit van de gemeente Waalwijk van 17 maart zal de woning worden gesloopt en komt er een ‘sober maar doelmatig ingerichte pleisterplaats als ingang van het natuurgebied Westelijke Langstraat’.

De gemeente koopt het huisje voor 142.500 euro en steekt bijna 100.000 euro in de sloop en aanleg van de pleisterplaats. Het past in de beleidsvisie ‘Verhaal van de Westelijke Langstraat’ om de aanwezige waarden ‘beleefbaar te maken’ voor recreatie. Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk spannen zich samen in om het oude open slagenlandschap te behouden, met lange greppels en elzensingels. De langgerekte weilanden daartussen worden ‘slagen’ genoemd.

Een projectplan voor de Westelijke Langstraat is eind vorig jaar aangenomen. Zo wordt met behulp van een grondradar onderzocht waar vroeger sloten waren, zodat het oude slotenpatroon hersteld kan worden. Ook is de afgelopen maanden een groot aantal elzensingels gesnoeid, net voor aanvang van het broedseizoen medio maart.

Tekst: Rens Groenendijk

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden