Verzoek uitstel bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’, omwonenden naar Raad van State

Foto: Anja Dingemans

De Efteling kan voorlopig niet verder met de uitbreidingsplannen voor het park. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ lag van 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 ter inzage bij de gemeente Loon op Zand. In deze periode zijn vier beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Eén beroepschrift is ook een verzoek om voorlopige voorziening. Tot dit schorsingsverzoek is behandeld treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Vervolg

Door de ingediende beroepen en de aanvraag van de voorlopige voorziening bij de Raad van State treedt het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ nog niet in werking. De Raad van State beslist eerst of hij een voorlopige voorziening toewijst. Bij toewijzing treedt het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk nog niet in werking en start de Efteling nog niet met de uitbreiding van het park.

Voorlopige voorziening

De gemeente ontvangt medio januari 2019 bericht van de Raad van State over de inhoud van de beroepschriften. Op dat moment wordt ook de datum van de zitting voor de behandeling van de voorlopige voorziening bekendgemaakt.