Gouden Koe voor Peter Konijnenburg van Rabobank De Langstraat

Foto: Piet Pulles, Pulles&Pulles

De Gouden Koe, de jaarlijkse ‘pluim’ van de SeLL (Schoen- en Ledersociëteit de Langstraat) voor een bijzondere uitblinker in de branche, is op 6 december feestelijk uitgereikt aan Peter Konijnenburg, Directie voorzitter, van Rabobank De Langstraat. De jury heeft, in samenwerking met het bestuur van SeLL, de keuze na grondig beraad en research, aan deze terechte kandidaat, toegekend.

De vaste criteria van andere jaren zijn dit keer niet gehanteerd omdat die betrekking hebben op ondernemingen en/of ondernemers in de schoenen- en lederbranche. Toch verdient de huidige winnaar deze award vanwege “zijn initiatieven voor een betere profilering en versterking van beide sectoren. Doorslaggevend is zijn onvermoeibare inzet om draagvlak te creëren voor samenwerking en kennisuitwisseling.”

Het juryrapport: Het is overduidelijk dat Peter Konijnenburg de schoenen- en lederbedrijven in de Langstraat een warm hart toedraagt. Hij onderkent het belang van deze branches en neemt en ondersteunt voortvarend tal van initiatieven om deze te versterken.

Tijdens de feestelijke uitreiking gaf Rabobank De Langstraat ons een overzicht waarmee De Langstraat zich profileert en welke kansen zij ziet voor de branche en voor De Langstraat.

Peter Konijnenburg schetste ons vervolgens de drie criteria ‘s die de Rabobank hierbij volgt, te weten die van verbinden, aanjagen en inspireren. Door interviews met Burgemeester Kleingeld, ondernemer Jan de Ruijter werd ‘verbinden’ besproken. Albert Valk nam het ‘aanjagen’ voor zijn rekening. Hij is initiator van het opzetten van printfarms bestaande uit 3D printers, en heeft zijn eerste ervaringen met het printen van podologische inlegzolen opgedaan. Hij deelde de eerste ervaringen met deze manier van zolen maken. Als voorbeeld sprak hij over Nike en Adidas, die op grote schaal 3D geprinte sportschoenen in series produceren. Margriet Jansen inspireert vooral de jeugd, zij maakt momenteel de documentaire serie bestaande uit 5 delen “de Schoenen Van Mijn Opa”. De zaal kreeg de eerste twee thema’s alvast te zien. een korte pré première van kreeg.

Na het officiële deel, de bloemen en de felicitaties, werd er onder het genot van een hapje en drankje amusant na- en bijgepraat tussen de leden en gasten van SeLL en Rabo. De muzikale omlijsting kwam voor rekening van het Jazzduo Femke Ernens, saxofoon en fluit en Peter van Leeuwen, gitaar.