Friezen en Brabanders vragen Haagse politiek om hulp tegen gashonger van Vermilion

Links: Frank den Braven (Waalwijk) en Peter Flohr (Loon op Zand), rechts minister Eric Wiebes van EZ en Klimaat
Links: Frank den Braven (Waalwijk) en Peter Flohr (Loon op Zand), rechts minister Eric Wiebes van EZ en Klimaat
Foto: Pierre Crom

DEN HAAG, 11 oktober 2018 – Inwoners en politici uit Friesland en Brabant hebben minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer in Den Haag gevraagd de gaswinning van Vermilion Energy BV in hun gemeenten aan banden te leggen. Zij willen dat er meer werk wordt gemaakt van de overstap op duurzaam koken en stoken. Dit deden zij donderdag voorafgaand aan het Kamerdebat. Mensen uit Nijbeets en Woerden sloten zich bij dit protest aan.

Waalwijk: Bodemverontreiniging

Het Canadese gasbedrijf wil in Waalwijk tot 2026 gas produceren. Daar is sprake van breed verzet. Vermilion wil hier met veel water en chemicaliën onder druk (fracken) het laatste gas uit de bodem halen. Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is Waalwijk een van de vijf plaatsen in Nederland waar de gaswinning heeft geleid tot bodemverontreiniging en dat die voorlopig niet kan worden aangepakt. Inwoners, gemeenten, het waterschap en ook de provincie zijn er klaar mee.

Loon op Zand: Aardgascondensaat

In Loon op Zand wil Vermilion de gaswinning uit een bestaand winningsgebied uitbreiden. Ook hier wil Vermilion fracken en ook hier zijn wethouders, provincies en inwoners tegen. Het ging in 2017 een keer bijna mis toen aardgascondensaat (giftige olie) vrij kwam bij een diepe boring. De uitbreiding van de gaswinning is in strijd met de duurzame toekomstplannen van Loon op Zand en het staat haaks op de internationale klimaatdoelstellingen, vinden de Brabanders. Het concept toestemmingsbesluit van de minister moet van tafel concluderen zij.

Smallingerland: Geen nieuw gasveld aanboren

In het Friese Smallingerland wordt al sinds 1975 aardgas gewonnen. Daar is al niet iedereen blij mee, maar Vermilion wil nu ook nieuwe gasvelden aanboren. Dat gaat de leden van de werkgroep Tegengas en politici uit Smallingerland te ver. Zij staan voor duurzame en hernieuwbare energiebronnen en voor vermindering van de CO2-uitstoot. Wethouder Marjan Sijperda, fractievoorzitter Sipke Hoekstra (VVD), fractievoorzitter Pieter van der Zwan (CU) en raadslid Peter Lesterhuis (GroenLinks) kwamen donderdag mee.

Draagvlak voor gaswinning buiten Groningen slinkt

Het draagvlak voor gaswinning buiten Groningen neemt af en de beweging voor duurzaam koken en stoken groeit, stelt Milieudefensie. Behalve in Friesland en Brabant staan ook in het Westland, Utrecht en Noord-Holland mensen op die zich keren tegen het oppompen van aardgas uit kleine gasvelden en die willen dat meer werk wordt gemaakt van de overstap op duurzaam koken en stoken.

Aardgas blijft nodig

Het kabinet stelt dat aardgas voorlopig nog nodig is. Milieudefensie erkent dat, maar stelt ook dat meer haast gemaakt moet worden met de energietransitie en verwijst naar locaties ver buiten de kust op de Noordzee als noodoplossing. Evert Hassink van Milieudefensie: “Om de opwarming van de aarde in toom te houden moeten we fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen zoveel mogelijk onder de grond houden. Laten we daar mee beginnen bij de gemeenten met kleine gasvelden.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen