Wie heeft er foto- en filmmateriaal van de 3 muziekkiosken uit Sprang-Capelle?

Foto:

De Heemkundevereniging Sprang-Capelle vraagt hulp bij het zoeken naar foto’s en filmmateriaal van drie muziekkiosken.

Het gaat over de volgende kiosken:

De kiosk die heeft gestaan bij het gemeentehuis van Sprang-Capelle (zie onderstaande foto). Zoals u ziet hebben wij wel een foto uit ongeveer 1960, maar die is niet duidelijk en van veraf genomen. Wij zoeken daarom naar een goed bruikbare foto om tot een goede identificatie te kunnen komen. Deze kiosk komt beschikbaar en wij zoeken naar materiaal dat de oorspronkelijk opbouw goed weergeeft en zo mogelijk van dichtbij voor een mooie reconstructie.

(foto kiosk Gemeentehuis Sprang-Capelle)

De kiosk die heeft gestaan over de haven van Capelle (zie foto hieronder). Deze kiosk is in 1965 afgebroken en bestaat niet meer. Wij zijn echter geïnteresseerd hoe de opbouw hiervan er precies heeft uitgezien, om die informatie te kunnen benutten voor reconstructie van de kiosk. Ook hier geldt dat de beschikbare foto te weinig technische informatie verschaft.

(foto kiosk Capelle)

De mobiele kiosk die gebruikt in Sprang Capelle (zie de foto hieronder). Deze mobiele kiosk is nu in particulier bezit, maar is gedemonteerd. Ook hier geldt dat wij de opbouw nader willen bestuderen.

(foto mobiele kiosk)

Wij vragen uw medewerking voor het verzamelen van foto- en filmmateriaal dat ons verder kan helpen in ons onderzoek naar de constructieve opbouw van de drie kiosken. Indien u over materiaal beschikt, dan kunt u dat doen toekomen aan de heer J. de Bie.
Zijn e-mailadres is [email protected]

De Heemkundevereniging Sprang-Capelle dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.