WillemWijs in Sprang-Capelle oogst groente uit futuristische GrowWizzKid

Sprang-Capelle – De buurt rondom WillemWijs, voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, vraagt zich al een tijdje af waar dat roze licht in het klaslokaal vandaan komt.

Het antwoord is er nu: het is de GrowWizzKid, een meerlaags binnenteeltsysteem met LED verlichting waarmee je jaarrond zelf groente kunt kweken. Het is onderdeel van een praktische, innovatieve lesmethode die basisschoolkinderen leert over de herkomst van groente, hoe het geproduceerd wordt, hoe je het eet en wat het voor invloed heeft op je eigen gezondheid en omgeving.

Praktisch en innovatief vaardigheden leren

Terwijl heel Nederland in de weer is met moestuintjes, is WillemWijs waarschijnlijk de eerste plaats in Brabant waar al vóór de meivakantie zelfgekweekte groente werd gegeten. De sla zit nu in de waterteeltbak en zo hebben de leerlingen er tot na de vakantie geen omkijken naar. Spinazie, radijs, rucola en basilicum zijn geoogst en de kinderen hebben er heerlijke gerechtjes van gemaakt. En wat je zelf bereidt, eet je met smaak op. Dat is het hoogste doel van werken met GrowWizzKid: voedsel(onder)wijs.

WillemWijs begon met GrowWizzKid als pilotschool. De leerlingen startten in het najaar met het eigenhandig opbouwen van het kweeksysteem met bouten, moeren en een speciale GrowWizzKid sleutelset. Vervolgens gingen ze aan de hand van lessen in een online leeromgeving meten en rekenen om te weten hoeveel en welke plantjes je per laag moet zaaien om genoeg sla, radijs, spinazie of tomaten te kunnen oogsten. “GrowWizzkid is niet alleen een vak, maar vooral dus ook een beleving. Naast kweken en proeven is het goed dat kinderen kennis nemen van en zich interesseren voor techniek en voedselveiligheid. GrowWizzKid laat ze zélf antwoorden vinden. In de lessen komen ook vraagstukken voorbij als hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen gezond eten krijgt bij een steeds groeiende wereldbevolking, wat we nodig hebben om fysiek gezond te blijven of te worden. Daarnaast leren ze meteen over beroepen van hun toekomstige arbeidsmarkt op dit gebied. Op die manier is GrowWizzKid niet een gewone natuur en techniek les, maar een structurele domein-overschrijdende lesmethode,” vertelt Ans Ramaut, leerkracht van WillemWijs en talentbegeleider. “Dat sluit goed aan bij de visie van WillemWijs, waarbij we uitgaan van talent, interesse en nieuwsgierigheid van de kinderen.”

Een stap verder dan de moestuin

Uiteraard is de vierkante meter moestuin ook onderdeel van het lesprogramma van GrowWizzKid. Kinderen leren daardoor over de invloeden van het weer en ongemakken van bijvoorbeeld slakken en luizen. Met het meerlaags-teeltsysteem met professionele LED verlichting gaat GrowWizzKid een stap verder. “Leerlingen experimenteren met verschillende teelttechnieken die ook door de professionele sector worden toegepast. Het systeem staat gewoon centraal in de klas, aula of hal. De lagen zijn in hoogte verstelbaar zodat verschillende soorten gewassen geteeld kunnen worden op grond, maar ook in water. Je gebruikt exact het licht dat nodig is voor optimale groei en de juiste hoeveelheid water. Heel duurzaam dus! De kluitkropjes sla die je in de supermarkt koopt, worden ook in kassen geteeld op water en onder LED verlichting onder de best mogelijke omstandigheden. En de smaak is niet anders,” vertelt de Waspikse Juanita van Bon, mede-ontwikkelaar en marketing manager bij GrowWizzKid, overtuigend. De school worden in verband met de pilot, waar nodig, door haar ondersteund. “Het mooie van werken met deze slimmeriken is de combinatie van denken en doen. Als je goed bent in leren, wil het nog niet zeggen dat je het werk ook ten uitvoer kan brengen. De verwondering van bezig zijn met zaaien tot aan oogst opent hun ogen.”

Behoefte aan een vak

De leerlingen kweken niet alleen groenten. Ze maken mindmaps, bekijken de plantjes onder de microscoop, doen grondmonsters, maken samen gezonde gerechtjes klaar en ontwikkelen door deze manier van praktisch werken vakoverstijgende vaardigheden zoals het probleemoplossend, kritisch en creatief denken. Dat zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst, de 21e eeuwse vaardigheden.

Om die redenen is GrowWizzKid overigens voor alle basisschoolkinderen geschikt, dus niet alleen voor hoogbegaafden. Ook speciaal onderwijs en praktijkonderwijs instellingen hebben interesse in GrowWizzKid vanwege de praktische inslag.
“Voedselvaardigheden trainen is een vak. Dat bereik je niet alleen met een project over een pauzehap of kookweek,” vertelt Ramaut. “Je moet er continu actief mee bezig zijn, herhalen en daarbij steeds dieper ingaan op de leerstof.” De structurele lesvorm bevalt de school daarom ook goed.

Samenwerking met onderwijs en tuinbouwsector

Voor de totstandkoming van GrowWizzKid is samengewerkt met belangrijke partners uit de tuinbouwsector en het onderwijs, zoals WUR Wageningen, HAS Den Bosch en DaVinci Academie. Bedrijven als Philips Lighting, HZPC, Rijk Zwaan, Metazet, UFO Supplies, BVB Substrates, Modiform, Van Iperen en Florensis bieden vakkundige ondersteuning in de vorm van input voor lessen en materialen. Gezamenlijke doelstelling is alle Nederlandse schoolkinderen te laten werken met GrowWizzKid om tot de gezondste kinderen en beste telers van de wereld te gaan behoren. WillemWijs behoorde tot de eerste scholen in het land die, weliswaar als pilot, met GrowWizzKid is gestart.

Reacties