Koetshuislaan Waalwijk krijgt extra drempels op verzoek van omwonenden

Foto: .

In 2016 plaatste de gemeente Waalwijk verhoogde plateaus ter hoogte van de kruisingen in de Koetshuislaan. Deze plateaus zijn gelegd om te zorgen dat automobilisten minder hard rijden en om hen te attenderen op de kruisingen.

Deze plateaus bleken niet te voldoen aan de geldende eisen en hadden volgens de bewoners onvoldoende effect. In gesprekken met bewoners is gezocht naar een passende oplossing.

Enquête

De gemeente besprak met een aantal bewoners de mogelijkheden en legden alle bewoners twee opties voor:

  1. De plateaus aanpassen
  2. Extra drempels tussen de plateaus aanleggen

Uit de enquête blijkt dat 77% van de bewoners de voorkeur geeft aan optie 2: het aanleggen van extra drempels tussen de plateaus. De gemeente Waalwijk gaat hierin mee.

Planning

Aanstaande maandag, 27 maart, start de aannemer met de aanleg van de extra drempels tussen de plateaus. We starten met de drempel ter hoogte van Koetshuislaan 32. Naar verwachting zijn de werkzaamheden binnen een week gereed.

Bereikbaarheid

Voor de aanleg van de eerste twee drempels worden automobilisten omgeleid via de straten Calèche en Palfrenier. Voor de aanleg van de laatste twee drempels wordt de weg voor de helft afgezet. De wijk blijft daardoor gewoon bereikbaar, maar de doorstroming is beperkt.

Overlast

De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar overlast helemaal uitsluiten, is helaas niet mogelijk.
Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

Bouw appartementen start in april

Naast Praktijkschool MET start de firma Burgtbouw in april met de bouw van een appartementencomplex. Deze werkzaamheden duren tot half 2018. Voor het grote, zware bouwverkeer wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd langs de Oprijlaan. Zie de schets hieronder. Personeel rijdt via de Koetshuislaan naar het bouwterrein. Met Burgtbouw is afgesproken dat ze het eigen en het ingehuurde personeel goed instrueren over de snelheid in de Koetshuislaan.

Planning

De aannemer start maandag 27 maart met de aanleg van de bouwweg. Deze is naar verwachting begin april klaar.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Vermeer, projectleider van de gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via het e-mail adres: [email protected]. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 0416 – 683 456.

 

Reacties