Pieter Wijtenschool: ‘Klaar voor de toekomst’

Foto: Reclamestudio Image&Motion

De Pieter Wijtenschool in Waalwijk is klaar voor de toekomst. ‘We willen onze leerlingen vanuit een veilige basis, kennis en vaardigheden meegeven zodat ze volwaardig deel kunnen nemen aan de snel veranderende wereld om ons heen.’

Steeds meer basisscholen zoeken hun eigen weg naar een wijze waarop ze leerlingen op maat onderwijs kunnen geven. ‘De maatschappij verandert en basisscholen moeten hierin meegaan. Onderwijs zou moeten aansluiten op dát wat er in de wereld gebeurt. Maar wat nog veel belangrijker is: het moet passen bij de kinderen van nu’, vertelt interim-directeur Jolanda Hodzelmans. Het afgelopen schooljaar heeft de Pieter Wijtenschool een begin gemaakt met een nieuwe manier van onderwijs waarbij het kind centraal staat. ‘Onderwijs op maat, waarbij gekeken wordt naar het persoonlijk niveau van ieder kind. Hierbij staat niet alleen het leren van vaardigheden, maar ook het sociaal emotioneel welbevinden van de kinderen hoog in het vaandel. Een kind moet lekker in zijn vel zitten en zich veilig voelen om tot ontwikkeling te komen.’

Driehoek

De school met zo’n 100 leerlingen heeft sinds een half jaar een nieuw onderwijsconcept ingevoerd. ‘Er is gekeken op welk niveau een kind functioneert, zodat ze in de juiste instructiegroep worden ingedeeld. Iedere zes tot acht weken wordt er geëvalueerd of het kind nog het juiste aanbod krijgt. We werken hierbij in kleine groepjes, zodat we de kinderen goed kunnen volgen. Aan de hand van een portfoliomap worden de ouders geïnformeerd over de te behalen doelen en de voortgang van hun kind.’ De kinderen houden hierin ook zelf hun voortgang bij, net als de leerkracht die een ontwikkelingsverslag maakt. ‘Op deze manier betrekken we zowel het kind, de leerkracht én de ouders bij het onderwijs. Zij vormen samen een onmiskenbare driehoek om gezamenlijk de ontwikkeling van het kind te stimuleren.’

21 Eeuwse vaardigheden

De methode waarmee inmiddels een klein half jaar succesvol gewerkt wordt, is gebaseerd op de DaVinci Methode. Leerkracht Marloes van Tetering vertelt hierover: ‘In deze methode geven we les volgens een thema waarbij de leerlingen zelf zorg dragen voor hun werkproces. Ze onderzoeken, werken samen, moeten creatief zijn, denken kritisch. Wij beoordelen samen met hen het werk en bekijken hoe ze dingen anders aan kunnen pakken. Door thematisch te werken en de activiteiten op school hieraan te koppelen ontdekken kinderen ook meer samenhang tussen de verschillende vakken.’

De school vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de school en de ontwikkeling van hun kind. Jolanda: ‘We zijn een kleinschalige school in een wijk waarin de sociale betrokkenheid groot is. Onze klaslokalen bevinden zich rondom een centrale ruimte die is ingericht als een taal-leesplein. In dit hart van de school vinden veel activiteiten plaats, waarbij we ook de ouders en omwonenden betrekken. De school als afspiegeling van de maatschappij.‘ Ouderverenigingsleden Erika van Gelder en Rianne Mans zijn erg te spreken over de weg die de school tot nu toe is ingeslagen. ‘Ouders worden op allerlei manieren betrokken bij de school. Niet alleen als het gaat om activiteiten, maar ook over de thema’s die er spelen. Hierdoor wordt ook thuis over een bepaald onderwerp gesproken. We merken dat de kinderen daar enthousiast over zijn.’

Leerrijk

Vanuit Stichting Leerrijk is positief gereageerd op de nieuwe koers van de Pieter Wijtenschool. Bestuurslid Dick Kievith: ‘Basisscholen krijgen het vertrouwen en de ruimte om plannen te ontwikkelen. Een van de kernwaarden van onze stichting is dat basisscholen van elkaar kunnen leren. Bovendien moedigen wij innovatieve denk- en handelwijzen aan. Wat we zien is een heel bevlogen team van leerkrachten en dat werkt ook op een positieve manier door naar de leerlingen.’

Directeur Jolanda geeft aan dat er inmiddels grote stappen zijn gemaakt. ‘De leerkrachten vormen samen een betrokken en enthousiast team. Ze weten de kinderen te motiveren en met hen de uitdaging aan te gaan ze voor te bereiden op de maatschappij. Uiteindelijk willen we samen bereiken dat ze ‘vaardig, aardig en waardig’ met hun eigen talenten een toekomst tegemoet gaan.’

www.pieterwijten.nl

Tekst: Mireille Kleijngeld


Twee keer per jaar brengt Balkenende Media het magazine Gewoon Waalwijk uit. Een magazine vol met verhalen van en door Waalwijkers. In de rubriek “Gewoon Waalwijk” brengen we geregeld één van deze artikelen nog eens extra onder uw aandacht. Vandaag het verhaal van de Pieter Wijtenschool.

In september 2019 volgt de zevende editie van Gewoon Waalwijk. Interesse? Mail naar [email protected] of bel naar Miranda Jacobs (06-18418929)

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden