18 januari: online bijeenkomst voor inwoners over onderzoeken naar milieueffecten zon- en windenergie

Foto: Pixabay

WAALWIJK – Op dinsdag 18 januari organiseert de gemeente Waalwijk een online bijeenkomst voor inwoners en andere geïnteresseerden rond de onderzoeken naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines.

Op dit moment bereidt de gemeente de onderzoeken voor deze zogenoemde m.e.r. procedure voor. Met deze onderzoeken willen ze kijken wat de effecten zijn op het gebied van onder meer geluidhinder, slagschaduw, dierenwelzijn, natuur en landschap. Voordat de m.e.r. procedure start, bepaalt de gemeente welke milieueffecten ze willen onderzoeken, hoe ze dat doen en met welke diepgang. Hiervoor is een Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld; een programma van eisen voor de m.e.r. procedure. De NRD ligt tot 16 februari 2022 ter inzage.

Programma

Tijdens de online bijeenkomst op 18 januari gaat de gemeente in gesprek met wethouder Dilek Odabasi over de ontwikkeling van zon- en windenergie in Waalwijk. Samen met het ingenieursbureau Witteveen + Bos staan ze stil bij de onderzoeken naar de milieueffecten. Daarbij lichten ze de verschillende onderdelen van de Concept NRD toe.

Graag hoort de gemeente uw mening hierover en de vragen of zorgen die leven. Ook willen ze in gesprek gaan over de manier waarop inwoners betrokken willen worden in het verdere proces.

Aanmelden

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.15 uur via Zoom. Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected]
U ontvangt op 17 januari een link om deel te nemen aan de online sessie.

Procedure zienswijze

Tot 16 februari 2022 kan iedereen reageren op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk of per e-mail naar [email protected]
U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. U kunt daarvoor een afspraak maken met Hans Kursten, procesmanager Grootschalige Opwek Duurzame Energie, telefoonnummer 0416-683562, e-mail: [email protected]

Kijk ook eens op www.waalwijk.nl/duurzame-energie voor meer informatie.

 

Cookieinstellingen