Raadsvergaderingen en -bijeenkomsten Gemeente Waalwijk (april/mei)

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

WAALWIJK – In verband met Corona vergadert de raad uitsluitend online. Alle vergaderingen zijn live te volgen via https://waalwijk.notubiz.nl/live

Donderdag 29 april om 19.30 uur: e-Debat & Besluit (B)

In deze raadsvergadering debatteert en neemt de raad een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Akkerlaan 20
 • Vaststelling bestemmingsplan Waalwijk, Wijnruitstraat 196
 • Verbouwingskrediet Den Bolder
 • Rekenkamerrapport Governance Parkmanagement
 • Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Daandels
 • 4e compensatiepakket corona

Hier vindt u de agenda en de stukken.

Donderdag 20 mei om 19.30 uur: e-Input

De e-Input is een online vergadering en bestaat uit twee delen:

 1. Vragenronde
  Raadsleden stellen vragen aan het college over raadsvoorstellen die op Besluit (A) op 27 mei staan
 2. Informatieronde
  Het college informeert de raad over het volgende onderwerp:
  – Transitievisie warmte

Hier vindt u de agenda en de stukken.

Donderdag 27 mei 19.30 uur: e-Forum

Bij het e-forum kunnen inwoners, organisaties en de raad bespreken raadsvoorstellen, die op de agenda staan van Besluit (A) van 27 mei èn brieven aan de raad.

Reeds geagendeerd:

 • Raadsinformatiebrief 35-21 Subsidietoekenning SJW voor 2021 en vervolg
 • Ingekomen stuk inzake begraafplaats Tilburgseweg Sprang-Capelle

Hier vindt u de agenda en de stukken.

Na het e-Forum: Besluit (A)

In deze vergadering stelt de raad vast welke raadsvoorstellen hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. B-stukken) zijn. A-stukken neemt de raad zonder discussie aan. B-stukken komen op de agenda van het Debat & Besluit (B) op 10 juni. De volgende raadsvoorstellen staan op de agenda:

 • Bijdrage grootste museum van Nederland
 • Gebiedsspecifiek beleid PFAS
 • Mobiliteitsvisie
 • Vaststellen regiobod REKS
 • Beleidskader inburgering
 • Krediet t.b.v. HVO-tankinstallatie gemeentewerf
 • Vaststellen bestemmingsplan ‘Drogerij 55, Waalwijk’
 • Evaluatie en wijziging gemeenschappelijke regeling baanbrekers
 • Baanbrekers Rekening 2020 en Begroting 2022
 • Hart van Brabant/ROM rekening 2020 en Begroting 2022
 • SALHA Rekening 2020 en Begroting 2020
 • Veiligheidsregio Rekening 2020 en Begroting 2022
 • Omgevingsdienst OMWB rekening 2020 en begroting 2022
 • GGD/RAV Rekening 2020 en Begroting 2022

Hier vindt u de agenda en de stukken.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden