Gemeente Waalwijk teleurgesteld in uitspraak Raad van State over gaswinning door Vermillion Energy

Foto: Rens Groenendijk

De gemeente Waalwijk is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermillion Energy. De gemeenten Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord-Brabant hadden hier beroep tegen aangetekend.

Vermillion Energy wil de gaswinning in Waalwijk-Noord verlengen en uitbreiden. De partijen zijn er van overtuigd dat het winnen van gas niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het aardgas af. De gaskraan hoeft weliswaar niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel.

Verkeerd signaal

Het uitbreiden van bestaande gaswinning vindt de gemeente Waalwijk onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Wethouder Dilek Odabasi is dan ook teleurgesteld. “Nederland moet duurzamer worden. Onze ambitie is een klimaatneutraal Waalwijk in 2043. Voor onze inwoners is het een verkeerd signaal om hier de komende jaren juist meer gas te winnen en zelfs een nieuwe put te slaan. Inwoners hebben bovendien zorgen over de veiligheid en de gezondheid: er zijn risico’s voor natuur en milieu. Bijvoorbeeld voor het grondwater, zeker in deze tijd waarbij in verband met de droogte naar de beschikbaarheid en verdeling gekeken moet worden.“

Duurzame alternatieven

De gemeente Waalwijk ziet de urgentie en kansen van alternatieven voor fossiele brandstoffen. Er wordt al gezocht naar andere manieren om energie op te wekken, Voorbeelden zijn het leveren van input aan de regionale energie- en klimaatstrategie. Hierin wordt een fors deel van de energiebehoefte van Waalwijk lokaal duurzaam opgewekt. De gemeente onderzoekt ook op welke alternatieve wijze de woningen verwarmd kunnen worden. Het nieuwbouwplan Akkerlanen wordt bijvoorbeeld verwarmd met oppervlaktewater uit de naburige waterplas.

De negatieve uitspraak houdt Waalwijk niet tegen om als gezamenlijke overheden Den Haag te blijven oproepen om te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden