Gemeente gestart met opruimen gevallen bladeren

Foto: Pixabay

Maandag 21 oktober is de gemeente gestart met het opruimen van gevallen bladeren. Ze vegen en ruimen de hoofdwegen en fietspaden. Gevallen bladeren veroorzaken namelijk de meeste overlast voor weggebruikers. Als hier niet veel blad is gevallen, vegen en ruimen ze daarna ook zijwegen.

Wanneer er weinig blad op de hoofdwegen en fietspaden ligt, veegt de gemeente andere straten. Blad in het openbaar groen ruimen ze later op als al het blad van de bomen is gevallen. De gemeente probeert de overlast te beperken maar kunnen niet alle overlast wegnemen.

Het opruimen van de bladeren gebeurt via vaste, wekelijkse veegrondes. De veegrondes zijn als volgt ingedeeld:

  • Maandag in Meerdijk-West, Besoyen, Centrum, Waspik Boven en Capelle
  • Dinsdag in Meerdijk-Oost, Amstel, Sprang en Landgoed Driessen
  • Woensdag in Laageinde
  • Donderdag in Antoniusparochie, Zanddonk-Noord en -West, Baardwijk, de Hoef, Vrijhoeve
  • Vrijdag in Bloemenoord, Waspik Beneden

Als er geen blad ligt of er zijn onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een kapotte veegmachine, storm of hevige regen, veegt de gemeente niet.

Wat kunt u zelf doen

Gevallen blad van gemeentelijke bomen en struiken mag u in de goot of in de bermen vegen, bij voorkeur één dag voor de veegronde. Zorg ervoor dat het blad verspreid in de bermen en goten ligt en dat u het niet bij elkaar veegt. De veegmachine kan hopen blad niet verwerken.

Tijdelijk afsluiten van de parkeerplaatsen

Vanwege het verzamelen en afvoeren van het bladafval, sluit de gemeente tijdelijk in Waalwijk een gedeelte van de parkeerplaats aan de Hoefsvenlaan, ter hoogte van het oude zwembad, af. Dit is van 21 oktober tot en met 31 december.