Waalwijk start met ‘Vroeg erop af’ aanpak schulden

Foto: Pixabay

In Nederland hebben steeds meer mensen te maken met schulden. Op het hebben van schulden ligt een groot taboe. Om die reden wachten mensen te lang met het vragen om hulp en lopen de schulden op en worden ze uiteindelijk problematisch.

Om dit te voorkomen start de gemeente met een ‘Vroeg erop af’ aanpak, een proactieve aanpak, waarbij de gemeente niet wacht of inwoner met schulden zich meldt, maar zelf de inwoner benadert. De gemeente Waalwijk wil hiermee per 1 november starten. Inwoners met betaalachterstanden komen hiermee veel in eerder in beeld. De signalen van betaalachterstanden krijgt de gemeente van de woningcorporatie, energie- en waterbedrijven en de ziektekostenverzekeringen.

Met deze partijen sluit de gemeente een convenant. In dit convenant wordt afgesproken dat de convenantpartners betaalachterstanden van klanten op een vast moment in de maand melden. De gemeente kan deze gegevens via een beveiligde portal, de Vindplaats Schulden van de BKR (Bureau Kredietregistratie) binnen halen. Als de betaalachterstand problematisch is, nemen medewerkers van WijZ en de preventiecoach contact op met de mensen en wordt een traject gestart. Het project wordt opgezet in samenwerking met de Plangroep. Dat is een landelijke organisatie die in 2018 bij 18 gemeenten een ‘Vroeg erop af’ aanpak succesvol heeft ingericht.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt per 1 januari 2020 aangepast. De nieuwe wet biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Via Vindplaats schulden van de BKR is het, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, toch mogelijk om deze gegevens uit te wisselen met de gemeente, maar dit is wel gebonden aan een aantal voorwaarden.

Voor aanvang moet een overeenkomst worden afgesloten tussen de gemeente en schuldeisers; moet er een verwerkersovereenkomst tussen gemeente en BKR afgesloten te worden en een DPIA uitgevoerd te worden.


  • Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met onze gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan!
  • Download nu de WaalwijkApp (iOSAndroid) en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
  • KLIK HIER om de nieuwe website van Balkenende Media te bekijken!
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden