Werkbijeenkomst ‘Samen werken aan de Groene Agenda’ goed bezocht

Foto: Gemeente

Gisteravond vond de werkbijeenkomst ‘Samen werken aan de Groene Agenda’ plaats. Ruim vijftig deelnemers hebben gewerkt aan verschillende thema’s op het gebied van groen.

Zo werd er bekeken hoe de hoeveelheid groen in de bebouwde kom kan worden vergroot, hoe het bestaande groen kan worden verbeterd, hoe er meer bewustwording over de waarde van groen kan worden gecreëerd en hoe er kan worden gezorgd voor een grotere variatie aan planten en diersoorten in de gemeente. Eind dit jaar kunnen inwoners stemmen op de ideeën via de website van de gemeente.

Wethouder Dilek Odabasi: “Het was een productieve avond met zeer betrokken inwoners. Er zijn veel goede ideeën ingebracht. Zo werd er onder andere aangegeven om de afwegingen voor het groenonderhoud te maken op basis van wat het oplevert voor de natuur in plaats van de kosten. Daarnaast is er behoefte aan het oprichten van een educatie- en belevingscentrum voor groen, biodiversiteit en klimaat. De ideeën die door inwoners worden gekozen, nemen wij mee bij het opstellen van de Groene Agenda.”

De Groene Agenda

Groen staat de komende jaren hoog op de agenda in de gemeente Waalwijk. Groen is belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen. De gemeente wil meer aansluiten bij de wensen van inwoners en bewonersinitiatieven stimuleren. Zo wordt onder andere samen met inwoners, instellingen en ondernemers de Groene Agenda opgesteld. De Groene Agenda is een uitvoeringsprogramma op het gebied van groen. Centraal staat de verbetering van de kwaliteit van het groen, vergroting van de hoeveelheid groen, biodiversiteit en natuurwaarden en het vergroten van het bewustzijn van groen en het belang ervan.

article
84869
Werkbijeenkomst ‘Samen werken aan de Groene Agenda’ goed bezocht
Gisteravond vond de werkbijeenkomst ‘Samen werken aan de Groene Agenda’ plaats. Ruim vijftig deelnemers hebben
https://waalwijk.nieuws.nl/gemeente/20181114/werkbijeenkomst-samen-werken-aan-groene-agenda-goed-bezocht/
2018-11-14T14:54:25+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/364/2018/11/14145345/65639_0401.jpg
Gemeente, Nieuws