Planning sloop De Wierd en herinrichting St. Crispijnstraat Waalwijk

Foto: Jan Stads / Pix4Profs

Enige tijd geleden heeft de gemeente Waalwijk in de St. Crispijnstraat vanaf het Antoniusplein tot huisnummer 96 een tijdelijke bestrating aangelegd. De definitieve bestrating wordt gelijktijdig aangelegd met de herontwikkeling van het openbaar gebied wat ontstaat met het slopen van De Wierd.

Herinrichting De Wierd

Vorig jaar zocht de gemeente Waalwijk samen met initiatiefnemers naar een nieuwe bestemming voor het buurthuis De Wierd. De voorgestelde plannen bleken echter niet haalbaar. De gemeente De gemeente wil daarom het pand laten slopen en deze locatie her in te richten met o.a. extra parkeer- en groenvoorzieningen. Gelijktijdig legt de gemeente dan de definitieve bestrating aan.

Planning

Voordat er gestart kan worden met de sloop, de herinrichting en de aanleg van de definitieve bestrating, worden de nodige voorbereidingen getroffen. Op dit moment lopen er onderzoeken en inventarisaties betreffende de sloop(mogelijkheden) en de betrokken omgeving. Na akkoord van het college en de raad gaat de gemeente samen met de bewoners/betrokkenen het definitief ontwerp realiseren en worden er fauna onderzoeken uitgevoerd. Hieronder treft u de voorgenomen planning aan.

• November – december 2018: – onderzoek sloop(mogelijkheden)
– Inventarisatie betrokken omgeving
• Januari – maart 2019: – akkoord college en raad
• April – juni 2019: – ontwerp in samenspraak met bewoners
• April – september 2019: – fauna onderzoeken
• September 2019: – start sloop
(planning afhankelijk van uitslag fauna onderzoeken)
• Q4 2019 – Q1 2020: – herinrichting slooplocatie en aanleg definitieve bestrating
(planning afhankelijk van uitslag fauna onderzoeken)

Ontwerp

Voor het maken van het ontwerp van het openbaar gebied wat ontstaat met het slopen van De Wierd brengt de gemeente graag de wensen van de bewoners/gebruikers in kaart. Dit doen ze door het (her)activeren van een bewonerspanel en het houden van een inloopbijeenkomst. Ze verzamelen de informatie van de bewoners en nemen dit waar mogelijk mee in het definitieve ontwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact op met Dennis van Boven, projectleider van de gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via [email protected]. U kunt hem ook bereiken op (0416) 683 456.

article
84733
Planning sloop De Wierd en herinrichting St. Crispijnstraat Waalwijk
Enige tijd geleden heeft de gemeente Waalwijk in de St. Crispijnstraat vanaf het Antoniusplein tot
https://waalwijk.nieuws.nl/gemeente/20181109/planning-sloop-de-wierd-en-herinrichting-st-crispijnstraat-waalwijk/
2018-11-09T13:34:49+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/364/2015/07/20150616_WIERD_JST3298.jpg
de wierd
Gemeente, Nieuws