Huisvesting 400 arbeidsmigranten op voormalige RWB-terrein stap dichterbij

Foto: FPMB Marvin Doreleijers

Op het voormalige RWB-terrein aan de Professor van ’t Hoffweg komt zeer waarschijnlijk de komende tien jaar onderdak voor 400 arbeidsmigranten. GREEN Development BV wil daarvoor een deel van het terrein van de gemeente kopen. Dat staat in een intentie-overeenkomst tussen de gemeente Waalwijk en het bedrijf.

In deze intentie-overeenkomst staat heel gedetailleerd onder welke voorwaarden GREEN het voormalige RWB-terrein zal kopen. Het bedrijf moet binnen drie maanden definitief beslissen of ze op basis van deze voorwaarden de grond wil kopen. GREEN wil op het terrein een semi-permanent gebouw neerzetten voor de huisvesting van de arbeidsmigranten. Daarnaast komt een parkeerterrein voor 139 auto’s. De ingang van het terrein komt aan de zuidkant, via een nog aan te leggen weg.

Beheer

Met de eventuele toekomstige eigenaar zijn strenge afspraken gemaakt over het beheer van het gebouw en het voorkomen van eventuele overlast voor de omgeving. Er moet een huishoudelijk reglement komen met regels over en sancties op geluidsoverlast en drank- en drugsmisbruik. Ook is een beheerder verplicht die 24/7 aanwezig is en bereikbaar is voor omwonenden. Die regels staan ook in de vorig jaar vastgestelde beleidsregels ‘Huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen gemeente Waalwijk’.

Bijeenkomst

Verder is er vorig jaar een klankbordgroep in het leven geroepen waarin omwonenden en ondernemers uit de buurt kunnen meepraten over de plannen en de uitvoering ervan. In overleg met hen houdt de gemeente een informatiebijeenkomst wanneer de plannen verder ontwikkeld zijn.

Op donderdag 13 april om 19.30 uur is er voor de gemeenteraad een informatiebijeenkomst in de raadzaal op het stadhuis. Ook initiatiefnemer GREEN licht dan haar plannen toe.

Reacties