Regionale ambtenaren in race voor innovatieprijs

Een uitvinding van medewerkers van de gemeenten Waalwijk en Breda, de ‘GoFlow’, is in de race voor een landelijke innovatieprijs van de rioolbranche: de RIONED-Innovatieprijs 2017.

Hun ‘GoFlow’ zorgt dat water bij stuwen in sloten en beken ongehinderd weg kan stromen. Dat voorkomt wateroverlast. In tijden van droogte zorgt het juist voor het langer vasthouden van water. Donderdag 2 februari is de prijsuitreiking.

Stuwen zorgen dat water langer wordt vastgehouden in een gebied. Stuwopeningen raken alleen regelmatig verstopt met ophopend vuil en werken dan niet goed. De Go-Flow lost dat op.

Jos van Westerloo, beleidsmedewerker water bij de gemeente Waalwijk, kwam op het idee voor de Go-Flow tijdens een huishoudelijk klusje: het leegmaken van de wasmachine met daarin een wasbol. De GoFlow is een halve geperforeerde bol die voor een stuwdoorlaat komt. De Go-Flow houdt vuil tegen dat de stuwopening kan verstoppen. Simpel en doeltreffend. Hiermee is de ‘Go-Flow’ een technische oplossing om verstopping van stuwdoorlaten te beperken. Gezamenlijk met medewerkers van de gemeente Breda zijn er testen uitgevoerd waarbij de functie van de Go-Flow is bewezen.

RIONED

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In RIONED participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Op de website www.riool.net is meer informatie te vinden over de innovatieprijs van RIONED.

Reacties