MantelzorgCafé in Den Bolder Waspik

Foto: Den Bolder

Op donderdagmiddag 23 maart a.s. zijn Mantelzorgers van harte welkom in Den Bolder Schoolstraat 19 te Waspik, van 14.00 tot 17.00 uur. Het thema van deze middag is: Informatie over de Wij(k)diensten door Contourdetwern.

Het MantelzorgCafé is bedoeld om mantelzorgers de aandacht te geven die zij verdienen. Aandacht, door te luisteren naar hun verhalen, hun behoeften en hun tips. Uitwisselen van ervaringen met andere mantelzorgers. Het biedt hen, tevens, op informele wijze een kans om even te ontspannen.

Contourdetwern

De Wij(k)diensten van Contourdetwern helpen u bij vragen over wonen, werken, omgaan met geld, opvoeden, het onderhouden van sociale contacten en het zinvol besteden van vrije tijd. Tijdens het MantelzorgCafé maken zij uw vraag zo scherp mogelijk en gaan helpen bij het oplossen ervan. Ligt uw vraag in de privésfeer dan kan dat onder vier ogen of doorverwijzing voor huisbezoek en kunt u uw vraag verduidelijken tijdens een (keukentafel)-gesprek. Ook kunt u ondersteuning krijgen van de Wijkdienst bij het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen. Uiteraard bieden we ook nu weer de mogelijkheid om persoonlijke meningen, visies, aanbevelingen en opmerkingen te melden aan een van de deskundigen die aanwezig zijn of het te noteren op de flap-over.

Bij binnenkomst worden de bezoekers ontvangen met een kopje koffie of thee en onderwijl een drankje en een kop soep met een worstenbroodje. Het MantelzorgCafé is een initiatief vanuit de werkgroep Welzijn, Dienstverlening en Zorg (WDZ) van de Stichting Senioren Waalwijk (SSW). Dat betekent overigens niet dat het alleen gericht is op de senioren. We zien ook graag jonge mantelzorgers om ook te kunnen luisteren naar hun ervaringen.

Parkeren kan achter Den Bolder of op de ventweg van de Schoolstraat. Meer informatie is te vinden op www.stichtingseniorenwaalwijk.nl. U bent van harte Welkom!

Reacties