Debatavond over ‘Democratie, Herijking noodzakelijk voor een betere toekomst’

Foto: Waalwijk.nieuws.nl

DebatPlatform de Langstraat e.o. organiseert op donderdagavond 14 november 2019 bij het Dr. Mollercollege in Waalwijk van 19.00 tot 22.00 uur een debatavond over het thema ‘Democratie, Herijking noodzakelijk voor een betere toekomst’.

Waarom?

Deze debatbijeenkomst is een vervolg op de in het voorjaar gehouden bijeenkomst over de inrichting en uitvoering van de democratie. Hoe kijken wij nu, met alle ontwikkelingen in de wereld, aan tegen onze westerse democratieën? Dit keer is niet de vraag, of onze democratie op zijn retour is de insteek, maar hoe wij de huidige democratie kunnen herijken om deze weer toekomstbestendig te maken. Met het ‘eigen gelijk’ komen politici steeds meer tegenover maatschappelijke partijen te staan en wordt niet meer voldoende naar hun argumenten geluisterd. Geen toenadering maar verwijdering. De maatschappij groeit daarmee steeds verder uit elkaar! Dat is funest voor de democratie. Welke aanpassingen zijn nodig om de democratie weer goed te laten functioneren? Het debat hierover wordt op 14 november ingeleid door Prof. dr. mr. Stavros Zouridis met zijn kijk op de inrichting van onze rechtstaat en de invloed daarvan op onze democratie.

Voor wie?

Deze debatavond is bedoeld voor de inwoners van De Langstraat met interesse voor de samenleving. Luister, praat mee en vorm je mening! Na een korte presentatie debatteren wij over de kansen van- en de bedreigingen voor onze hedendaagse democratie.

Aanmelden?

Graag nodigen wij iedereen, jong en oud, uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Meld je aan met je naam en je woonplaats op [email protected] De organisatie gebeurt door vrijwilligers. Voor deelname wordt een contante bijdrage van € 5,- gevraagd (voor studenten gratis).

Door wie?

Debatplatform de Langstraat is opgezet door vrijwilligers met de overtuiging dat er in de samenleving behoefte bestaat om over allerlei thema’s geïnformeerd te worden en een mening te vormen. Deze debatavond is de 10e bijeenkomst in een succesvolle reeks die in 2015 is gestart. Met deze bijeenkomst sluit DebatPlatform de Langstraat het 1e lustrum af.

Op www.facebook.com/DebatPlatformDeLangstraateo vind je meer informatie.

Programma 10e debatbijeenkomst, donderdag 14 november 2019

  • 19.00 uur Inloop en ontvangst deelnemers
  • 19.15 uur Welkom en inleiding van het thema door dagvoorzitter Theo Weijters
  • 19.25 uur Inleiding van Prof. dr. mr. Stavros Zouridis, zijn inzichten laten ons warm lopen voor een inspirerend debat.
  • 20.25 uur Pauze
  • 20.45 uur Debat aan de hand van enkele stellingen, vragen stellen en evaluatie
  • 21.45 uur Sluiting bijeenkomst & netwerken
  • 22.00 uur Einde bijeenkomst

Initiatiefgroep DebatPlatform de Langstraat e.o.: Sjef van Herpt, Jan Pijnenborg, Eric Hamburg, Ad Heersche (06-43098260) en Theo Weijters (06-18219600).

DebatPlatform de Langstraat is ervan overtuigd dat er bij veel burgers en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en de overheid behoefte bestaat om over bepaalde thema’s (meer en/of beter) geïnformeerd te worden. Tijdens de eerdere georganiseerde debatbijeenkomsten in de afgelopen 5 jaar is dat duidelijk gebleken. DebatPlatform de Langstraat e.o. viert in 2019 het vijfjarig bestaan met twee bijeenkomsten met ‘Democratie’ als hoofdthema. Na een inleiding door een of meer deskundige, samen debatteren over het thema is tijdens de bijeenkomsten een welkome aanvulling van het geboden programma.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden