Aanleveren kopij en beeldmateriaal

Foto:

De redactie ontvangt graag ideeën en tips voor Waalwijk.nieuws.nl.

Voor het aanleveren van kopij en beeldmateriaal zijn voor snelle en correcte plaatsing de volgende regels van toepassing:

Aanleveren tekst

  • Schrijf kort en bondig
  • Gebruik alleen hoofdletters aan het begin van de zin (geen woorden of zinnen in enkel hoofdletters)
  • Platte tekst aanleveren zónder opmaak (geen uitroeptekens, geen punt in kop etc.)
  • Tekst aanleveren als bijlage in een Word-document
  • Schrijf altijd in de 3e persoon: hij/zij/het (dus nooit in de 1e persoon of wij/ik-vorm)

Voor sportclubs en verenigingen hanteren wij een maximum van 3 artikelen.

Aanleveren beeldmateriaal

  • Foto’s als bijlage aanleveren. (Niet in Word document plaatsen).
  • Graag horizontale foto’s aanleveren!
  • Indien beschikbaar de foto’s aanleveren in jpg-formaat en niet al te hoge resolutie. (Afmeting minimaal 520×300 pixels / verhouding 16:9)
  • Stuur altijd een rechtenvrije foto mee met het bericht. Rechtenvrije foto’s zijn foto’s waarvan de fotograaf uitdrukkelijk en aantoonbaar heeft aangegeven dat u ze mag gebruiken ter publicatie in een nieuwsbericht. Als u zelf foto’s heeft gemaakt mag u die natuurlijk meesturen.
  • Vermeld altijd de bron van de foto. Het is trouwens een misvatting dat u foto’s die door anderen zijn gepubliceerd op internet zomaar mag gebruiken ‘omdat ze op internet staan’. Berichten met foto’s waarvan de bron niet duidelijk is aangegeven worden niet in behandeling genomen!

NB: De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten. De eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de tekst. Evenmin houdt plaatsing van een artikel in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen